WSPÓŁPRACA SZKÓŁ PARTNERSKICH

   
Współpraca szkół partnerskich

Edukacja europejska w roku szkolnym 2002/2003 była priorytetowym zadaniem przyjętym do realizacji w placówkach oświatowych województwa lubuskiego.

            Głównym celem było wykreowanie postawy świadomego i aktywnego obywatela Europejczyka.

Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach polsko-niemieckich promujących naszą placówkę, równocześnie zabiegając o pozyskanie partnera do współpracy międzyszkolnej. 2.pażdziernika 2002 roku wspólnie z ówczesnym dyrektorem –panem Kazimierzem Chrobrowskim ,Elżbietą Haściło i nauczycielem języka niemieckiego- Julitą Miszkurką podpisaliśmy umowę o współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku i Grundschule Nordstadt w Forst.

            Główne cele współpracy:

 Obszarami współpracy objęto regionalizm, edukację i wychowanie dzieci i doskonalenie kadry pedagogicznej.

Formy współpracy:

 Przez kilka lat współpracy zrealizowano kilkanaście projektów, wśród których warto wymienić kilka np.: „Poznajmy się”, Ekologiczna corrida”, „Sąsiedzkie potyczki”, „Wygrajmy razem”, „Strong man junior”.

Projekty opracowane przez nauczycieli uczących w SP 1, dofinansowane są z PNWM EUROREGION SPREWA-NYSA-BÓBR.

 Dyrekcje Szkół, uczniowie i nauczyciele wyrazili zadowolenie ze zrealizowanych do tej pory projektów oraz wyrazili chęć dalszej współpracy.

        W roku szkolnym 2007/ 2008 zaplanowano realizację następujących projektów:

-„ Ekologiczne potyczki”-autorstwa K. Kowalczyk i I. Sidelnik

-„ Szalone liczby”-autorstwa E. Wożniak-Burzawy i K.Kowalczyk

                                                                                                          Materiał opracowała:
mgr Julita Miszkurka