Sukcesy naszych uczniów

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

Katarzyna Szymaniec

VIIIa

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki PRO ARTE

M. Giedrowicz

Stanisław Rudziewicz

Ia

Laureat w konkursie matematycznym „LEON”

Laureat w konkursie z j.angielskiego „LEON” – sesja zimowa

B. Wojnarowska

J. Miszkurka

Jacek Olejnik

Cyprian Skibicki

Roxana Rohde

IVd

Vc

IIIa

Laureaci w konkursie z j. angielskiego”LEON”

M. Haściło

Liliana Cieślak

IIIa

Laureatka w wojewódzkim konkursie plastycznym "Jestem bezpieczny- znam numer alarmowy 112"

M. Wiśniewska

Jakub Wilczyński

Mikołaj Fabiańczyk

IIIa

Laureaci w konkursie matematycznym „LEON”

M. Wiśniewska

Katarzyna Szymaniec

VIIIa

Laureatka Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej

M. Giedrowicz

Stanisław Stawny

IVd

Laureat konkursu Olimpus z przyrody

K. Kowalczyk

Piotr Wójciów

Cyprian Skibicki

Vc

Laureaci konkursu Olimpus z matematyki sesja zimowa

E. Zabłocka

Kacper Czahajda

Szymon Gajda

VIIIb

VIa

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

K. Pisarski

J. Gebułtowicz

Kacper Czahajda

VIIIb

1 miejsce – laureat Wojewódzkiego konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

J. Gebułtowicz

K. Pisarski

Szymon Gajda

VIa

Laureat konkursu „Olimpus” z historii sesja zimowa i wiosenna

J. Gebułtowicz

Kacper Czahajda

VIIIb

Laureat 2 m. konkursu ”Olimpus” z historii sesja wiosenna

J. Gebułtowicz

K. Pisarski

Kacper Czahajda

VIIIb

Laureat Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Los żołnierza i dzieje oręża polskiego”

J. Gebułtowicz

K. Pisarski

Estera Musiał

Va

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”

J. Baweł

Adam Buś

Piotr Wujciów

Skibicki Cyprian

Vc

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

E. Zabłocka

Wujciów Piotr

Vc

Laureat konkursu Olimpus z matematyki sesja wiosenna

E. Zabłocka

Klasa Vc

 

3 miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskimw Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”

E. Zabłocka

Maciej Buczek

VIIIc

1 miejsce w gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi zapobiegają pożarom”

M. Snopkiewicz

Julia Potaszyńska

Marcelina Guglas

Marta Duszyńska

Karolina Krukowska

Oliwier Krynk

Gracjan Gregorski

 

III miejsce w „Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej”

M. Snopkiewicz

Jan Masiel

IIb

1 miejsce w rejonowym konkursie „Złote Pióro”

M. Mielcarek

Grupa teatralna 3 serc

 

Laureaci konkursu wojewódzkiego „Lubuskie Spotkania Jasełkowe w Zielonej Górze”

M. Krukowska

A. Rezlerska

Michalina Wiśniewska

IIa

II miejsce w konkursie „Złote Pióro”

R. Binek

Natalia Górecka

Iga Klimińska

Laura Ugrynowicz

Maciej Adamski

Julia Sawicz

Liliana Prokopowiecz

IIa

Laureaci konkursu matematycznego „Leon”

R. Binek

Emilia Gabarek

Ia

I miejsce w konkursie „Złote Pióro”

B. Wojnarowska

Filip Żelazko

Ib

I miejsce w konkursie plastycznym „Jak mogę ograniczyć plastik”

U. Kuliszko

Dominika Juźwiak

Sara Czapracka

Szymon Gacek

Maksymilian Buczek

Alicja Marusiak

Oliwia Wróblewska

Hubert Żekieć

Ib

Laureaci konkursu matematycznego „Leon” sesja wiosenna

U.Kuliszko

Maja Kociemba

Julian Myśliwy

Sara Czapracka

Ib

Laureaci w konkursie ogólnopolskim z j. angielskiego sesja wiosenna

 

Nikodem Różnicki

IIIa

I miejsce w konkursie „Złote Pióro”

M. Wiśńiewska

Liliana Cieślak

IIIa

II miejsce w konkursie „Złote Pióro”

M. Wiśniewska

Jakub Wilczyński

Nikodem Różnicki

Mikołaj Fabiańczyk

IIIa

Laureaci konkursu matematycznego „Leon” sesja wiosenna

M. Wiśniewska

Roxana Rohde

Stanisław Rudziewicz

Maciej Adamski

Lena Ugrynowicz

 

IIIa

Ia

 

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu z jezyka angielskiego „LEON” sesja zimowa

J. Miszkurka

Stanisław Rudziewicz

Maja Kociemba

Julian Myśliwy

Sara Czapracka

Ia

Ib

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu z jezyka angielskiego „LEON” sesja wiosenna

J. Miszkurka

Stanisław Rudziewicz

Emilia Grabarek

Pola Malinowska

Ia

Laureaci konkursu matematycznego „Leon” sesja wiosenna

B. Wojnarowska

J. Musiał

M. Buczek

VIIIc

Finaliści kuratoryjnego konkursu z j. polskiego

A. Olejnik

Błażej Wojciechowski

Adam Buś

Cyprian Skibicki

Daria Góralczyk

Amelia Koch

Jowita Gebułtowicz

Patryk Witowski

Jacek Olejnik

Zuzanna CZapnik

VIa

Vc

Vc

Vd

Vd

Vd

Vd

IVd

IVc

Laureat Konkursu „MEMORY MASTER”

A. Olejnik

Gabriela Gawron

Katarzyna Słobodzian

Julia Kasprzak

Via

IVd

Vc

 

Wyróżnienie w konkursie

„MEMORY MASTER”

A. Olejnik

Maciej Buczek

VIIIc

Laureat Konkursu Przedmiotowego z chemii

M. Jędrzejewska

Maciej Buczek

VIIIc

Laureat Konkursu Olimpus z biologii – sesja wiosenna

M. Jędrzejewska

Nikola Rynkiewicz

VIIIb

Laureat VIII edycji konkursu poświęconego losom zesłańców Sybiru „Powojenne losy zesłańców Sybiru” miejsce III – konkurs wojewódzki

A.    Rezlerska

Maciej Buczek

VIIIc

Laureat Konkursu Olimpus z chemii – sesja zimowa

M. Jędrzejewska

Liliana Cieślak

IIIa

Laureatka w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Znam numer 112”

M. Wiśniewska

Jakub Wilczyński

IIIa

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

M. Wiśniewska

Bartosz Rogowski

VIb

VI miejsce w skoku wzwyż w Finale Wojewódzkim LA – Dzieci Starsze

K. Jessa

Kowalski Oliwier

VIa

VI miejsce w soku w dal w Finale Wojewódzkim LA – Dzieci Starsze

M. Firuta

Julia Waszak

VIa

XIV miejsce w pchnięciu kulą w Finale Wojewódzkim LA – Dzieci Starsze

M. Firuta

Estera Musiał

Va

wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY

I. Baweł

 

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

Oskar Bielecki
Monika Duczmal
Kornelia Zimna
Michał Buś
Oliwier Kowalski
Jowita Gebułtowicz
Hanna Urban
Słobodzian Daniel
Wójciów Piotr
Beniamin Szczęśniak
  Awans do II etapu konkursu BRD E. Woźniak-Burzawa

M. Mickiewicz

Michał Mattya VIIIa Wyróżnienie w konkursie plastycznym na szopkę bożonarodzeniową B. Wojnarowska
Adam Buś Vd I miejsce (laureat) Olimpus sesja jesienna z geografii K. Olejnik
Karolina Pożoga VIIb I miejsce w konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji" B. Cisek
Jacek Olejnik IVd Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej K. Pisarski
Grupa teatralna
"Trzech serc"
VIa
VIIIa
VIIIb
Laureat konkursu wojewódzkiego "Lubuskie Spotkania Jasełkowe pro-arte" Zielona Góra M. Krukowska
Martyna Dudek
Patrycja Grabowa
Jakub Grossman|
Ola Korsak
Michał Mattya
JakubParzysz
Maciej Stroński
Kasia Szymaniec
Nikolas Urban
Nikola Wójtowicz
Julia Krzak
VIIIa I miejsce w Gminnym Przeglądzie Teatrów Szkolnych "Legendarne Początki Państwa Polskiego M. Krukowska
Julia Waszak VIa I miejsce w konkursie recytatorskim w Górzynie "Bóg, honor ojczyzna" kat. IV-VI M. Krukowska
Sara Czapracka Ib I miejsce w konkursie recytatorskim w Górzynie "Bóg, honor ojczyzna" kat. I-III M. Krukowska
Jowita Gebułtowicz Vd Wyróżnienie konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji" B. Cisek
Lena Ugrynowicz
Maciej Adamski
  Laureacu w Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego "Leon" sesja jesienna  
Maciej Buczek VIIIc Laureat w Olimpusie sesja jesienna z chemii (1 miejsce) M. Jędrzejewska
K. Czahajda
Sz. Gajda
VIIIb
VIa
Laureaci olimpusa sesja jesienna z historii  
Estera Musiał
Amelia Koch
Daria Góralczyk
V Laureaci Olimpusa sesja jesienna z geografii K. Olejnik
Adam Buś Vc Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym Memory Master z j. angielskiego M. Haściło
Fabian Dzienisz   III miejsce w konkursie na szopkę bożonarodzeniową A. Rezlerska
Nela Songin
Jacek Ćwik
Błażej Wojciechowski
  Laureaci III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym Memory Master z j. angielskiego M. Haściło
A. Olejnik
Jacek Olejnik
Zuzanna Czapnik
Amelia Koch
Daria Góralczyk
Jowita Gebułtowicz
Cyprian Skibicki
  Laureaci II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym Memory Master z j. angielskiego M. Haściło
Mikołaj Fabiańczyk
Jakub WIlczyński
Nikodem Różnicki

 
Laureaci w Ogólnopolskim konkursie Leon - matematyka M. Wisniewska
Amelia Koch
Szymon Gajda
Kamil Łanda
  I miejsce w konkursie "Poznajemy las" K. Kowalczyk
Jakub Wojciechowski IIb Grand Prix I miejsce w konkursie na szopkę bożonarodzeniową M. Mielcarek
Nadia Owsiany IIb Grand Prix I miejsce w konkursie na szopkę bożonarodzeniową M. Mielcarek
Adam Buś Vc Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z j. polskiego MULTITEST J. Gebułtowicz
Amelia Demków IVa Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z j. polskiego MULTITEST M. Lewicka
Liliana Cieślak IIIa Laureat Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego M. Wiśniewska
Mikołaj Faiańczyk
Michalina Wiśniewska
IIIa
IIa
Wyróżnienia w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym M. WIśniewska
R. Binek
Patryk Witowski Vd I miejsce w konkursie plastycznym pt. "Traadycje Świąt Bożego Narodzenia w Grafice, Malarstwie..." B. Wojnarowska
Julia Kostrzewa Ib III m. w konkursie na szopkę bożonarodzeniową U. Kuliszko
Sara Czapracka Ib II m. w konkursie na szopkę bożonarodzeniową U. Kuliszko
Sara Czapracka Ib Grand Prix w konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji" U. Kuliszko
Szymon Gajda

Kacper Czahajda

VIa

VIIIb

Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie z Historii Olimpus (sesja jesienna) J. Gebułtowicz

K. Pisarski

Szymon Gajda

Kacper Czahajda

VIa

VIIIb

Finalista wojewódzkiego tematycznego konkursu historycznego "Wielcy Polacy twórcy niepodległości" J. Gebułtowicz

K. Pisarski

Liliana Cieślak

IIIa

Laureatka w ogólnopolskim konkursie „Test ortograficzny”

M. Wiśniewska

Mikołaj Fabiańczyk

IIIa

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Test ortograficzny”

M. Wiśniewska

Klasa IIIa

 

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Świat technologii wczoraj i dzisiaj”

M. Wiśniewska

Nikola Rynkiewicz

VIIIb

III miejsce w VII edycji konkursu poświęconego Sybirakom „Powojenne losy zesłańców Sybiru”

A. Rezlerska

Liliana Cieślak

IIIa

I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”

M. Wiśniewska

Roxana Rohde

IIIa

I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”

M. Wiśniewska

Kornel Mielcarek
Gabriel Chęciński - Kupisz

IVc

Wyróżnienie w VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej

M. Giedrowicz

Katarzyna Szymaniec

VIIIa

Wyróżnienie w VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej

M. Giedrowicz

Zespół „Jedynkowe nutki”

VIIIc

Grand Prix VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej

M. Giedrowicz

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

Kacper Czahajda VIIb Awans do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego K. Pisarski
Estera Musiał IVa Wyróżnienie w Międzynarodowym KOnkursie "Kangus matematyczny" I. Baweł
Maciej Buczek
Justyna Musiał
Szymon Gajda
VIIc
VIIc
Va
II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Poznajemy las" K. Kowalczyk
Justyna Musiał VIIc Tytuł laureata w jesiennej sesji Olimpus z geografii K. Olejnik
J. Borowski, F. Łobaczewski, K. Gajewski, O. Kowalski, O. Smoliński, M. Potas, K. Sobańśki, H. Niewczas, H. Sykała, Sz. Kochanowski, B. Rogowski   II miejsce w Lubsku w Piłce Koszykowej w Igrzyskach Dzieci K. Jessa
M. Firuta
M. Duczmal
T. Sawron
K. żelazko
Vb I miejsce w Lubsku w Mini Piłce Siatkowej w Igrzyskach Dzieci K. Jessa
M. Firuta
Fabian Łanda VI Pierwsze miejsce w województwie w Lubuskiej Olimpiarzie Młodzieży w pchnięciu kulą 9,65m M. Firuta
K. Żelazko
M. Duczmal
T. Sawron
Vb III miejsce w Powiecie w Mini Piłce Siatkowej chłopców w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży  
O. Frąckowiak, K. ZImna, W. Korbik, W. Kolańska, K. Horodyska, N. Rynkiewicz, M. Rudziak, M. Urban, A. Butkiewicz, W. Przedpełska   III miejsce w Lubsku w Piłce Siatkowej w Igrzyskach Młodzieży K. Jessa
M. Firuta
Nikola Sobczak
Michalina Chełminiak
  III miejsce w Tenisie Stołowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży K. Jessa
M. Firuta
Sz. Milczanowski, D. Tomiałowicz, K. Bereźnicki, A. Juszkiewicz, O. Bielecki, D. Nowak, P. Kuraś   II miejsce w Lubsku w Piłce Siatkowej w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej K. Jessa
M. Firuta
K. Zimna, W. Kolańska, W. Korbik, J. Lewicka, K. Horodyska, N. Rynkiewicz, M. Rudziak, O. Frąckowiak, M. Urban, A. Butkiewicz   II miejsce w Lubsku w Piłce Koszykowej Dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. K. Jessa
M. Firuta
Czerniak Weronika
Magdziarz Dominika
VIa
VIb
I miejsce w Tenisie stołowym w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży .
I miejsce w Województwie w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym
K. Jessa
M. Firuta
Justyna Musiał VIIc Tytuł laureata w jesiennej sesji Olimpus z geografii K. Olejnik
A. Butkiewicz, M. Rudziak, M. Urban, K. Zimna, O. Frąckowiak, K. Pożoga, K. Horodyska, D. Magdziarz, N. Semeniuk   I miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Lubska w Piłce Nożnej w kat. dziewcząt szkół podstawowych "Otwarcie boiska trawiastego" K. Jessa
M. Firuta
M. Duczmal, B. Rogowski, K. Żelazko, K. Święcicki, O. Oliasz, J. Borowski, D. Słobodzian, O. Sarliński, F. Łobaczewski, W. Łobodziec, W. Krzywokulski   I miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Lubska w Piłce Nożnej w kat. chłopców kl IV-V. "Otwarcie boiska trawiastego" K. Jessa
M. Firuta
Marcelina Hejman IVa Im. w województwie w konkursie plastycznym "Ojciec jakiego zapamiętałam - wspomnienie syberyjskich dzieci". B. Wojnarowska
Oliwia Lasek VIa III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży K. Jessa
Liliana Cieślak IIa Wyróżnienie w konkursie na szopkę bożonarodzeniową E. Stańczyk
Nadia Świderska IIa Zakwalifikowanie się do II etapu konkursu recytatorskiego "Las w prozie i poezji" E. Stańczyk
Patryk Kuraś VIIb Laureat - Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego M. Lewicka
Amelia Demków
Igor Grzesiak
IIIa LAureaci - Ogólnopolskiego Testu ortograficznego M. Lewicka
Lena Songin
Dominik Kłos
Jakub Durko
IIIa Wyróżnienie - Ogólnopolski Test Ortograficzny M. Lewicka
Adam Buś IVc Laureat Ogólnopolskiego testu z j. polskiego MULTITEST J. Gebułtowicz
Nicola Bondarenko IIIc Kwalifikacja do II etapu konkursu recytatorskiego "LAs w prozie i poezji" U. Kuliszko
Nina Mytyś IVa Wyróżnienie w konkursie na szopkę bożonarodzeniową B. Wojnarowska
Dominika Magdziarz VIa IXm w ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego  
Katarzyna Szymaniec VIIa Wyróżnienie - nagroda Burmistrza na V Festiwalu Pieśni Patriotycznej  M. Giedrowicz
Zespół "Jedynkowe Nutki"

Dziobak Emilia
Antosz Sara
Musiał Justyna
Butkiewicz Aurelia
Korostylew Nastia
Lewicka Julia
Twardowska Patrycja
Chęcińska - Kupisz M.
Pawłowska Weronika

  Wyróżnienie - nagroda Burmistrza na V Festiwalu Pieśni Patriotycznej M. Giedrowicz
Adam Buś
Piotr Wujciów
Cyprian Skibicki
IVc Laureaci konkursu "Olimpus" sesja jesienna z matematyki E. Zabłocka
Oliwia Lasek
Oliwier Kowalski
Jowita Gebułtowicz
VIa
Va
IVd
Awans do etapu wojewódzkiego w konkursie BRD "W Europie jeździmy bezpiecznie" E. Woźniak - Burzawa
Cyprian Skibicki IVc Wyróżnienie w Multiteście z języka angielskiego M. Haściło
Marcelina Kremis
Tomasz Wójciów
Kornel Słobodzian
Hanna Putrym
Jacek Olejnik
IIId Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Leon Matematyczny M. Wiśniewska
Nikola Rynkiewicz VIIb Wyróżnienie w konkursie plastycznym " Moja szkołą promująca zdrowie A. Rezlerska
Zuzanna Czapnik
Paweł Goletz
IIIc Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Leon U. Kuliszko
M. Potas, D. Kowalczuk, R. Pietraszko, M. Sykała, F. Łanda, M. Mankiewicz, O. Oliasz, F. Łobaczewski K. Żelazko, M. Duczmal, T. Sawron   I miejsce w Lubsku w Mini Piłce Siatkowej w Igrzyskach Dzieci K. Jessa
M. Firuta
M. Potas, D. Kowalczuk, R. Pietraszko, M. Sykała, F. Łanda, M. Mankiewicz, O. Oliasz, F. Łobaczewski K. Żelazko, M. Duczmal, T. Sawron   III miejsce w Powiecie w Mini Piłce Siatkowej Chłopców w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży K. Jessa
M. Firuta
Słobodzian Daniel
Bednarczyk Bartosz
Sarliński Oskar
IVc II miejsce w Lubsku w X Jubileuszowym Mikołajkowym Turnieju mini piłki siatkowej chłopców klas IV M. Firuta
K. Jessa

 

Imię i Nazwisko ucznia

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

Czahajda Kacper

Szymon Gajda

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

K. Pisarski

J. Gebułtowicz

Kuraś Patryk

Laureat Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z j. polskiego Albus

M. Lewicka

Kolańska Weronika

Wyróżnienie w Ogólnopolskim teście ortograficznym

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z j. polskiego Albus

M. Lewicka

Duczmal Monika

Zimna Kornelia
Oskar Bielecki?

Laureatka Ogólnopolskiego Turnieju BRD

E. Woźniak - Burzawa

Karolina Pożoga

Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim Pro Arte

 

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Las w prozie i poezji”

B. Cisek

Daria Góralczyk

Tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka polskiego „Omnibus” sesja zimowa
II miejsce w powiatowym konkursie Ortograficznym „Złote Pióro – potyczki ortograficzne”

B. Cisek

Adam Buś

Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym

J. Gebułtowicz

Katarzyna Szymaniec
Małgorzata Chęcińska Kupisz

Finalistki Wojewódzkiego Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro Arte

M. Giedrowicz

Katarzyna Szymaniec

Laureatka konkursu Pieśni Patriotycznych

M. Giedrowicz

Marcelina Hejman

I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym pt. „Ojciec jakiego zapamiętałem – wspomnienia syberyjskich dzieci

B. Wojnarowska

Zuzanna Czapnik

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Leon
edycja jesienna, edycja zimowa, edycja wiosenna

U. Kuliszko

Paweł Goletz

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Leon

U. Kuliszko

Natalia Hajdul

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym Mistrz Ortografii

U. Kuliszko

 

10 miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Złote Pióro”

 

Nikola Bondarenko

Wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim w powiecie

U. Kuliszko

Maja Stasik

I miejsce w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym – region

U. Kuliszko

     

Marcelina Guglas
Julia Potaszyńska
Szymon Milczanowski

I miejsce drużynowo w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej

M. Snopkiewicz

Julia Potaszyńśka

I miejsce indywidualne w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej

M. Snopkiewicz

Maciej Buczek

I miejsce w etapie gminnym w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

M. Snopkiewicz

Estera Musiał

Laureatka konkursu ogólnopolskiego Galileo z przyrody

K. Kowalczyk

Adam Buś
Cyproan Skibicki

Finaliści konkursu Galileo z przyrody

K. Kowalczyk

Maciej Buczek

II miejsce w wojewódzkim konkursie ekologiczno - wędkarskim

K. Kowalczyk

Maciej Buczek
Karolina Pożoga
Julia Kasprzak

II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Dobre Rady Na Odpady”

K. Kowalczyk

Nadia Świderska

Laureatka wojewódzkiego konkursu recytatorskiego

E. Stańćzyk

Roxana Rohde

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Olimpusek z j. angielskiego

M. Haściło

Marcelina Guglas
Cyprian Skibicki

Wyróżnienie w konkursie kangur matematyczny

E. Zabłocka

/Cyprian Skibicki

Laureat konkursu Olimpus sesja zimowa

E. Zabłocka

Anastazja Butkiewicz
Jacek Ćwik

Wyróżnienie w konkursie z języka angielskiego Memory Master

A.    Olejnik

 

Jowita Gebułtowicz
Patryk Witowski
Cyprian Skibicki

Laureaci III stopnia w konkursie Memory Master z języka angielskiego

M. Haściło

 

Nela Songin
Daria Góralczyk
Amelia Koch

Laureaci II stopnia w konkursie Memory Master z języka angielskiego

M. Haściło

Julia Kasprzak
Adam Buś

Wyróżnieni w konkursie Memory Master z języka angielskiego

M. Haściło

Justyna Musiał

Finalistka konkursu przedmiotowego z j. polskiego

A.    Olejnik

Maja Urban

I miejsce w konkursie ortograficznym „Złote pióro” w Żaganiu

A.    Olejnik

Kowalski Oliwier
Lasek Oliwia
Gebułtowicz Jowita

II miejsce w konkursie „W Europie jeździmy bezpiecznie”

E. Woźniak - Burzawa

Marcelina Guglas

I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Patriotycznym "Niepodległa- lubię to!"

B. Kireńczuk

Cyprian Skibicki

III miejsce w lubskim Turnieju Szachowym

R. Binek

Filip Kochanowski

Wyróżnienie w gminnym konkursie plastycznym „Wiosna bez płomieni”

B.     Wojnarowska

     

Maciej Buczek

Laureat Olimpiady przedmiotowej Olimpus z chemii

M. Jędrzejewska

     

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

Kornelia Zimna

VIb

Ogólnopolski Konkurs MULTITEST z j. polskiego - wyróżnienie

M. Lewicka

Łukasz Rogowski

IIa

Ogólnopolski Test Ortograficzny – laureat – Mistrz Ortografii

M. Lewicka

Kacper Czahajda

VIb

Ogólnopolski Konkurs z Mitologii - laureat

M. Lewicka

Justyna Musiał
Maja Urban
Maciej Buczek
Szymon Gajda
Aurelia Butkiewicz
Tymoteusz Skibicki

VIc
VIc
VIc
IVa
VIc
Vb

Rejonowy konkurs przyrodniczy

K. Kowalczyk

Kornel Mielcarek
Oliwia Waszak
Szymon Gajda

IId
IIc
IVa

Konkurs Poezji Religijnej „Anioły w Górzynie”

A. Rezlerska

Katarzyna Szymaniec
Małgorzata Chęcińśka – Kupisz
Gabriel Chęciński - Kupisz

VIa
VIc

IId

Wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Żarach

M. Giedrowicz

Jacek Olejnik
Cyproan Skibicki

IId
IIIc

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z języka angielskiego

M. Haściło

Klasa IIId

 

II miejsce w Plebiscycie „Pokażcie klasę” Gazety Lubuskiej

M. Haściło

Daria Góralczyk

IIId

Wyróżnienie w konkursie „Las w prozie i poezji – etap rejonowy

M. Haściło

Szymon Kochanowski

IVa

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Nauka polskich dzieci na Syberii”

B. Wojnarowska

Amelia Muchajer

IIIa

II miejsce w konkursie plastycznym na „Szopkę Bożonarodzeniową” – etap rejonowy

B. Wojnarowska

Dulnik Bartosz

VIc

VI miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych

M. Firuta

Dulnik Mateusz

Va

VI miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych

M. Mickiewicz

Oliwia Frąckowiak
Kinga Horodyska
Rudnik Oliwia
Zimna Kornelia
Nikola Wójtowicz
Maja Urban
Malwina Rudziak
Dominika Magdziarz
Oliwia Lasek
Natalia Semeniuk

VIb
VIb
VIb
VIb
VIa
Vic
Vic
Vb
Va

I miejsce w minipiłce siatkowej dziewcząt etap gminny.

III miejsce minipiłce siatkowej dziewcząt etap powiatowy.

M. Mickiewicz

Dominika Magdziarz
Weronika Czerniak

Vb
Va

I miejsce w Powiecie
I miejsce w rejonie
I miejsce w województwie
w Tenisie Stołowym dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

M. Firuta

Kacper Czahajda

VIb

Laureat Przedmiotowego Konkursu z Historii i Społeczeństwa

J. Gebułtowicz

Szymon Gajda

IVa

Finalista Przedmiotowego Konkursu z Historii i Społeczeństwa

J. Gebułtowicz

Tomasz Wujciów

IId

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł”

M. Wiśniewska

Oliwia Waszak

IIc

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

U. Kuliszko

Liliana Cieślak

Ia

I miejsce w konkursie plastycznym „Noc i dzień w lesie” na szczeblu wojewódzkim

E. Drzewiecka

Oskar Bielecki
Kornelia Zimna
Monika Duczmal
Oliwer Kowalski

 

II miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

I. Sidelnik

Oskar Bielecki
Oliwia Lasek
Oliwer Kowalski

 

IV miejsce w Lubuskim Konkursie BRD w Europie jeździmy bezpiecznie

I. Sidelnik

Weronika Jarynowska
Michał Buś
Kacper Gajewski
Natalia Orlon
Nikodem Szcześniak
Julia Miszkurka

 

Finaliści Wojewódzkiego Konkursu BRD „Uczeń na drodze”

I. Sidelnik

Maciej Buczek

VIc

Laureat Konkursu „Orzeł matematyczny”

E. Woźniak – Burzawa

Nela Songin

IIIc

Laureatka Konkursu „Olimpusek”

R. Binek

Maja Urban

VIc

Finalistka Przedmiotowego Konkursu z języka niemieckiego

J. Miszkurka

Maja Urban

VIc

III miejsce w konkursie plastycznym „Pomagamy uchodźcom”

B. Wojnarowska

Estera Musiał

IIIa

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny 2017”

B. Wojnarowska

Szymon Gajda
Justyna Musiał
Aurelia Butkiewicz

 

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny 2017”

E. Woźniak – Burzawa

Katarzyna Szymaniec

Małgorzata Chęcińska-Kupisz

Via

VIc

Finalistki Wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Piosenki Pro Arte. Małgorzata Chęcińska – Kupisz otrzymała wyróżnienie w tym konkursie

M. Giedrowicz

Cyprian Skibicki

Jacek Olejnik

IIIa

IId

Laureat konkursu „Leon” z języka angielskiego

M. Haściło

Adam Buś

IIIc

Laureat Konkursu „Zuch”

R. Binek

Piotr Wójciów
Adam Buś
Cyprian Skibicki

IIIc

 

Wyróżnienie w konkursie Kangur matematyczny

R. Binek

Amelia Demków

IIa

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Zuch”

M. Lewicka

Weronika Kolańśka

VIb

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z języka polskiego „Albus”

M. Lewicka

Oliwia Waszak
Szymon Gajda

IIc

II miejsce w Konkursie Poezji Religijnej pt. „Anioły” w Górzynie

A. Rezlerska

Aurelia Butkiewicz
Dominika Magdziarz
Pola Kowalska
Jacek Ćwik
Hanna Łuczak
Wiktoria Donat

VIc
Vb
Vb
IVa
IVa
IVa

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym “Memory Master” z języka angielskiego

Jacek Ćwik został laureatem tego konkursu

A. Olejnik

Julia Chwieszczennik

Vb

Wyróżnienie w Powiatomym Konkursie Recytatorskim

B. Cisek

Julia Waszak

IVa

Udział w Powiatomym Konkursie Recytatorskim

J. Gebułtowicz

Jakub Parzysz
Wiktoria Przedpełska
Nikolas Urban
Aleksandra Korsak

 

I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej. Nikolas Urban zajął III miejsce indywidualnie.

M. Snopkiewicz

Amelia Koch

IIId

Wyróżnienie w konkursie Książka – skarb w moim domu

M. Haściło

Maciej Buczek

VIc

II miejsce w konkursie „Moje miasto moja mała Ojczyzna”, konkurs na film/ prezentacje multimedialną p.h. „Zoom na Lubsko”

M. Mickiewicz

Oliwia Frąckowiak
Kinga Horodyska
Oliwia Lasek
Oliwia Rudnik
Malwina Rudziak
Natalia Semeniuk
Maja Urban
Kornelia Zimna

 

Powiatowa Olimpiada Młodzieży w Unihokeju Dziewcząt - 1 miejsce w gminie Lubsko, 4 miejsce w powiecie.

M. Mickiewicz

Oliwia Frąckowiak
Kinga Horodyska
Oliwia Lasek
Oliwia Rudnik

Nikola Wójtowicz
Malwina Rudziak
Maja Urban
Kornelia Zimna

 

Powiatowa Olimpiada Młodzieży w Piłce nożnej Dziewcząt - 1 miejsce w gminie Lubsko, 2 miejsce w naszej części powiatu.

M. Mickiewicz

Dawid Tomiałowicz

VIc

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 300m

M. Firuta

Jakub Krzyżanowski

VIb

I miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w pchnięciu Kulą

M. Firuta

Julia Lewicka

VIc

II miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w pchnięciu Kulą

M. Firuta

Malwina Rudziak

VIc

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w pchnięciu Kulą

M. Firuta

Dawid Tomiałowicz
Maciej Buczek
Jakub Krzyżanowski
Kacper Bereźnicki

 

II miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w sztafecie chłopców 4x100m

M. Firuta

Mateusz Duczmal

IVb

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 1000m

M. Mickiewicz

Jakub Krzyżanowski

VIb

II miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 60m

M. Firuta

Oliwia Lasek

Va

II miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 600m

M. Mickiewicz

Oliwia Augustyniak

Vb

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 600m

M. Firuta

Oliwia Frąckowiak

VIb

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 300m

M. Firuta

Nikola Wójtowicz

VIa

II miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegu na 60m

M. Firuta

Daniel Słobodzian

IIIc

I miejsce w ekologicznym biegu przełajowym w Górzynie w kat. Klas I-III

R. Binek

Aurelia Butkiewicz
Patrycja Twardowska
Nikola Wójtowicz
Patrycja Grabowa

 

III miejsce w mistrzostwach L.A Lubska w biegach sztafetowych 4x100m

M. Firuta

Antonina Badura
Marcelina Kremis
Jacek Olejnik
Hanna Putrym
Gabriela Skolarczyk
Kornel Słobodzian
Tomasz Wujciów
Stanisław Stawny
Maciej Zankowicz
Alex Mankiewicz

IId

Laureaci ogólnopolskiego konkursu „Leon” – matematyka

M. Wiśniewska

Grupa teatralna „Trzech serc”

 

Wyróżnienie w konkursie powiatowym Jasełek. Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych

M. Krukowska

Zuzanna Czapnik
Paweł Goletz

IIc

Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Leon”

U. Kuliszko

Zuzanna Czapnik
Paweł Goletz
Maja Stasik

IIc

Laureaci w Ogólnopolskiem Konkursie „Zuch”

U. Kuliszko

Nicola Bondarenko
Maja Stasik

IIc

Wyróżnienie w Rejonowym Konkursie Recytatorskim

U. Kuliszko

Zuzanna Czapnik

IIc

Wzorowy Czytelnik Biblioteki Miejsckiej

U. Kuliszko

Maciej Buczek

VIc

Finalista Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi zapobiegają pożarom”

M. Snopkiewicz

Maciej Buczek
Justyna Musiał

 

Finaliści Przedmiotowego konkursu kuratoryjnego z Języka Polskiego

B. Cisek

Szymon Gajda

IVa

II miejsce w konkursie „Dobre Rady na odpady”

K. Kowalczyk

Katarzyna Chojka

VIa

III miejsce w konkursie „Dobre Rady na odpady”

K. Kowalczyk

Hubert Tuska

IIIa

III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Przeciwdziałamy cyberprzemocy”

B. Wojnarowska

Uczniowie klas I-IIII

 

I miejsce w turnieju międzyszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku

M. Mielcarek

 

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

II SEMESTR
  M. Niewiadosmki
M. Leńczuk
A. Opalińska
  I miejsce w Międzyszkolnym konkursie o Unii Europejskiej organizowanym przez Gimnazjum Nr 1 w Lubsku. J. Gebułtowicz
  Sebastian Morawski
Jakub Kuźmiak
Erwin Siemionow
Maciej Niewiadomski
  II miejsce w Turnieju Szkół w Wędkarstwie na poziomie szkół podstawowych M. Wiśniewska
  Liliana Cieślak Id III miejsce Kurczak wielkanocny M. Rogalska
  Alex Mazurkiewicz Id I miejsce Kurczak wielkanocny M. Rogalska
  Tomasz wujciów Id Laureat Ogólnopolskiego konkursu "Zuch" M. Rogalska
  Kornel Słobodzian Id Laureat Ogólnopolskiego konkursu "Zuch" M. Rogalska
  Antonina Badura Id Laureat Ogólnopolskiego konkursu "Zuch" M. Rogalska
  Jacek Olejnik Id Laureat Ogólnopolskiego konkursu "Zuch" M. Rogalska
  B. Niewiadosmki
Z. Troczyńska
Sara Borowa
Maciej Buczek
  Drużynowe III miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej M. Snopkiewicz
  Bartosz Niewiadomski   I miejsce w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej M. Snopkiewicz
  K. Gajewski
G. Gregorski
O. Oliasz
D. Pięta
B. Rogowski
K. Żelazko
J. Borowski
D. Łoziński
D. Słobodzian
T. Łobaczewski
  III miejsce w Turnieju piłki nożnej dla chłopców klas I-III "MiniEuro" 2016 Trzebiel M. Firuta
  P. Wujciów IIc Laureat "Olimpuska" R. Binek
  Nela Songin IIc Laureatka Ogólnopolskiego KOnkursu "Zuch" R. Binek
  Nela Songin IIc Laureatka "Olimpuska" - sesja wiosenna R. Binek
  Adam Buś IIc Laureat "Olimpuska" - sesja zimowa R. Binek
  Cyprian Skibicki IIc Laureat "Olimpuska" - sesja zimowa R. Binek
  Aurelia Butkiewicz Vc II miejsce w IX powiatowym konkursie Poezji Kresowej "Ocalić od zapomnienia" B. Cisek
  Julia Chwieszczennik IVb III miejsce w IX powiatowym konkursie Poezji Kresowej "Ocalić od zapomnienia" B. Cisek
  Hubert Turzyński Va I miejsce w klasach IV-VI w konkursie na Logo Lwika B. Wojnarowska
  Estera Musiał IIc LAureatka w Konkursie "Olimpus" dla klas I-III B. Wojnarowska
  Laura Lubowiecka
Marcel Fałek
VIa III miejsce w Rejonowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy I. Sidelnik
J. Miszkurka
  Maciej Niewiadomski VIb Finalista konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego J. Miszkurka
  Weronika Gawron
Laura Lubowiecka
Marcel Fałek
Oskar Bielecki
  II miejsce w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju BEzpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych I. Sidelnik
  Mateusz Leńczuk VIb Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur matematyczny" I. Baweł
  Jowita Jasak
Sylwia Przybyło
Patrycja Twardowska
Nikola Wójtowicz
  II miejsce w sztafecie 4x100 w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Borowski Dorian
Konrad Ćwik,
Jakub Krzyżanowski
Bartosz Dulnik
  I miejsce w sztafecie 4x100 w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Jasak Jowita VIb II miejsce w skoku w dal i I miejsce na 60m w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Rudziak Malwina Vc III miejsce w pchnięciu kulą w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Mostowska Oliwia VIa I miejsce w pchnięciu kulą w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Konrad Ćwik VIb II miejsce na 300m w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Borowski Dorian VIb II miejsce na 60m i II miejsce w skoku w dal w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Aurelia Butkiewicz Vc III miejsce na 600m w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Przybyło Sylwia VIa I miejsce na 600m w Otwartych Mistrzostwach Lubska w L.A szkół podstawowych K. Jessa
M. Firuta
  Borowski Dorian VIb III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w skoku w dal K. Jessa
M. Firuta
  Przybyło Sylwia VIa III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w biegu na 600m K. Jessa
M. Firuta
  Cyprian Skibicki IIc Laureat olimpiady "Olimpusek" z języka angielskiego M. Haściło
  Daria Góralczyk IId II miejsce w szachach wśród dziewczynek M. Wiśniewska
  Marcel Fałek
Oskar Bielecki
Laura Lubowiecka
Kornelia Zimna
  I miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - awans do etapu wojewódzkiego I. Sidelnik
  Kasprzak Julia
Sobczak Weronika
IIc III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym E. Potocka
  Magdziarz Domonika
Czerniak Weronika
IVb
IVa
II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym E. Potocka
  Morawski Sebastian
Grabowiecki Bartosz
Ćwik Konrad
Abramowicz Kacper
Borowski Dorian
Tomiałowicz Dawid
Wegnerski Eliasz
Kowalczuk Damian
Dulnik Mateusz
Droś Marcin
Leńczuk Mateusz

 
II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych chłopców K. Jessa
M. Firuta
  Maciej Buczek Vc IIm. w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" M. Snopkiewicz
  Maciej Niewiadomski VIb Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki I. Baweł
  Oliwia Mostowska
Aleksandra Opalińska
VIa
VIa
Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego Ż. Radzion
  Aleksandra Opalińska VIa Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego A. Olejnik
  Martyna Morawska VIa Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego historii i społeczeństwa J Gebułtowicz
  Kacper Czahajda Vb Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego historii i społeczeństwa J Gebułtowicz
  Maciej Niewiadomski VIb Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z przyrody K. Kowalczyk
  Oliwia Lasek
Oskar Bielecki
Marcel Fałek
IVa
Vc
VIa
I miejsce w etapie rejonowym Lubuskiego Konkursu Wiedzy o BwRD "W Europie jeździmy bezpiecznie" I. Sidelnik
  Aleksandra Opalińska
Oliwia Mostowska
VIa Finalista Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego A. Olejnik
  Maciej Niewiadosmki VIb Finalista Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego J. Miszkurka
  Aleksandra Opalińska
Maciej Niewiadomski
VIa
VIb
Finalista Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z przyrody K. Kowalczyk
  Oliwia Mostowska
Aleksandra Opalińska
VIa Finalista Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego Ż. Radzion
  Kacper Czahajda
Martyna Morawska
Vb
VIa
Finalista Rejonowego Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa J. Gebułtowicz
  Szymon Milczanowski
Dawid Tomiałowicz
Vc II miejsce w Gminnej Olimpiadzie młodzieży w Unihokeju chłopców G M. Firuta
  Julia Lewicka
Emilia Dziobak
Malwina Rudziak
Patrycja Twardowska
Maja Urban
Vc III miejsce w Gminnej Olimpiadzie młodzieży w Unihokeju dziewcząt G K. Jessa
  Lena Songin Ia Wyróżnienie w Ogólnopolskim Dyktandzie Nie tylko dla mistrzów OP M. Lewicka
  Kacper Gajewski IIIb Laureat Ogólnopolskiego Dyktanda Nie tylko dla mistrzów OP U. Kuliszko
         
I SEMESTR

 1

Pola Kowalska IVb IIIm w Konkursie poezji religijnej A. Rezlerska

 2

Matrusz Duczmal IIIb Laureat szkolnego konkursu "LAs w prozie i poezji" U. Kuliszko
Szymon Gajda IIIa Laureat szkolnego konkursu "LAs w prozie i poezji" E. Drzewiecka

 3

Daria Góralczyk IId I miejsce wśród dziewczynek w szachach M. Wiśniewska

 4

Filip Jędryczkowski Vc Finalista konkursu wojewódzkiego Honorowego Krwiodawstwa" B. Wojnarowska
Ż. Radzion
J. Miszkurka
5 Justyna Musiał Vc Kwalifikacja do etapu rejonowego z olimpiadzie kuratoryjnej z j. niemieckiego Ż. Radzion
6 Hubert Turzyński Va IIIm. w województwie w konkursie plastycznym pt. "Sybir, jaki zapamiętałem - wspomnienia dorosłych już ludzi" B. Wojnarowska
7 Maciej Niewiadomski VIa Im. indywidualne w konkursie "Poznajemy las" K. Kowalczyk
8. Mateusz Leńczuk VIa IIIm. indywidualne w konkursie "Poznajemy las" K. Kowalczyk
9 Aleksandra Opalińska
Maciej Niewiadomski
Mateusz Leńczuk
VIa I miejsce grupowe w konkursie "Poznajemy las" K. Kowalczyk
10 Marcin Droś
Eliasz Wegnerski
Jakub Kowalski
Nikodem Murawski
Marcel Fałek
Erwin Siemionów
Dorian Borowski
Konrad Ćwik
Szymon Milczanowski
Dawid Tomiałowicz
VIa
VIa
VIa
VIa
VIa
VIb
VIb
VIb
Vc
Vc
I miejsce w mini koszykówce chłopców w Lubsku M Firuta
11. Marcin Droś
Eliasz Wegnerski
Jakub Kowalski
Nikodem Murawski
Marcel Fałek
Erwin Siemionów
Dorian Borowski
Konrad Ćwik
Szymon Milczanowski
Dawid Tomiałowicz
VIa
VIa
VIa
VIa
VIa
VIb
VIb
VIb
Vc
Vc
III miejsce w minikoszykówce chłopców w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży 2015/2016 M. Firuta
12 Dawid Tomiałowicz
Szymon Milczanowski
Jakub Krzyżanowski
Dawid Nowak
Vc
Vc
Vb
Vb
I miejsce w Mikołajkowym Turnieju Minisiatkówki Chłopców klas V M. Firuta
13 Mateusz Duczmal IIIb I miejsce w finale konkursu recytatorskiego "Las w prozie i poezji" U. Kuliszko
14 Amelia Muchajer
MArcelina Hejman
Wiktoria Mikorska
Nastia Korostylew
Nikodem Oliniak
Amelia Kawka
IIa
IIa
VIa
Vc
IId
Ia
Wyróżnienie w konkursie plastycznym na "Szopkę bożonarodzeniową" B. WojnarowskaM. Haściło
M. Lewicka
15 Maja Urban
Malwina Rudziak
Jowita Jasak
Julia Wawrzysiuk
Weronika Gawron
Mostowska Oliwia
Oliwia Frąckowiak
Gabriela Demków
Aleksandra Kupisz
Sylwia Przybyło
  II m. w mini siatkówce dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej K. Jessa
16 Aleksandra Opalińska
Weronika Gawron
Laura Lubowiecka
Oliwia Mostowska
VIa

 

Przejście do etapu rejonowego w Olimpiadzie kuratoryjnej z j. Niemieckiego Ż. Radzion
17 Mateusz Leńczuk
Maciej Niewiadosmki
Aleksandra Opalińska
Sara Rudzis
VIb
VIb
VIa
VIa
Kwalifikacja do etapu rejonowego w konkursie matematycznym I. Baweł

D. Nowakowska
18 Aleksandra Opalińska
Oliwia Mostowska
Weronika Gawron
MAteusz Leńczuk
Maciej Niewiadosmki
Justyna Musiał
VIa
VIa
VIa
VIb
VIb
Vc
Kwalifikacja do etapu rejonowego w konkursie przyrodniczym K. Kowalczyk
19 Karolina Strońska
Maciej Niewiadomski
Mateusz Leńczuk
  Kwalifikacja do etapu rejonowego w konkursie j. niemieckiego J. Miszkurka
20 Aleksandra Opalińska
Weronika Gawron
Oliwia Mostowska
Maciej Buczek
VIa
VIa
VIa
Vc
Kwalifikacja do rejonowego konkursu z j. polskiego A. Olejnik


B. Cisek
21. Julia Chwieszczennik IVb Wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji" B. Cisek
22. Maja Urban Vc Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady "Olimpus" z języka niemieckiego Ż. Radzion
23. Nastia Korostylew Vc Wyróżnienie w konkursie na szopkę bożonarodzeniową B. Wojnarowska
24. Martyna Morawska
Sara Rudzis
Aleksandra Opalińska
Maciej Niewiadomski
Mateusz Leńczuk
Jakub Sowińśki
Jaremiasz Binek
Kacper Czahajda
  Kwalifikacja do etapu rejonowego w konkursie historycznym J. Gebułtowicz
25. Martyna Morawska VIa X miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Kilo", "Wielcy Polacy" J. Gebułtowicz
26. Mateusz Leńczuk VIb Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z matematyki "Olimpus" - sesja jesienna 2015 I. Baweł
27 1. Borowa-Amelia kl.1b
2. Borowa-Blanka kl.1b
3. Majewska-Aleksandra kl.1b
4. Czahajda-Magdalena kl.2b
5. Krukowska-Karolina kl.2b
6. Szymaniec-Katarzyna kl.5a
7. Szarzyńska-Martyna kl.5a
8. Przedpełska-Wiktoria kl.5a
9. Korsak-Aleksandra kl.5a
10. Grzegorczyk-Wiktoria kl.5a
11. Grabowa-Patrycja kl.5a
12. Dudek-Martyna kl.5a
13. Tracz-Jagoda kl.5a
14. Śnieżko-Natalia kl.5a
15. Borowski-Dorian kl.6b
16. Ambramowicz-Kacper kl.6b
17. Lasek-Oliwia kl.4a
18. Kret-Marcelina kl.4a
19. Antosz-Sara kl.5c
20. Kluczycka-Karolina kl.4a
21. Przybyło-Wiktoria kl.4a
22. Nowak-Wiktoria kl.4a
23. Grossman-Jakub kl.va
24. Skrzyniarz-Oskar kl.4a
25. Twardowska-Patrycja kl.5c
26. Korostylew-Nastia kl.5c
27. Przybyło-Sylwia kl.6a
28. Lubowiecka-Laura kl.6a
29. Szladewska-Wiktoria kl.6a
30. Witkowski-Hubert kl.6a
31. Rudzis-Sara kl.6a
32. Morawska-Martyna kl.6a
33. Opalińska-Aleksandra kl.6a
34. Strońska-Karolina kl.6a
35. Butkiewicz-Aurelia kl.6a
36. Krzak-Julia kl.5a
  I miejsce w powiatowym Przeglądzie Grup Jasełkowych i Kolędniczych - awans do finału wojewódzkiego w Sulęcinie.

 

Wyróżnienie w finale wojewódzkim
w Sulęcinie

M. Krukowska

A. Rezlerska

28 Maciej Niewiadomski VIa Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego w konkursie matematycznym I. Baweł
29 Katarzyna Szymaniec
Malwina Rudziak
Justyna Musiał
Łunkiewicz Klaudia
Chęcińska Kupisz Małgorzata
Aurelia Butkiewicz
Va
Vc
Grand Prix III Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej M. Giedrowicz
30 Katarzyna Szymaniec Va Wyróżnienie w II Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek M. Giedrowicz
31 Jowita Jasak
Gabriela Demków
Ola Kupisz
Weronika Gawron
MostowskaOliwia
Sylwia Przybyło
Aleksandra Opalińska
Oliwia Frąckowiak
Nikola Wójtowicz
Oliwia Rudnik
  III miejsce w minikoszykówce dziewcząt w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży K. Jessa
         

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015
 

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

 1

Adrian Kostek

VIc

Finalista przedmiotowego konkursu z j. angielskiego

Laureat sesji  wiosennej i zimowej Olimpus z j. angielskiego

Agnieszka Olejnik

 2

Amelia Koch

Id

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z j. angielskiego sesja wiosenna
i  Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 3

Bartosz Paździerski Konrad Witowski

Zuzanna Badura

VIa

VIa

VIc

Im grupowo w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej

Joanna Gebułtowicz

 4

Kacper Bereźnicki

Laura Lubowiecka

Karol  Biały  Jeremiasz Binek

IVc

Va

VIb

IVb

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z przyrody

Katarzyna Kowalczyk

 

 

Izabela Sidelnik

 5

Aurelia  Butkiewicz

Justyna  Musiał

Maja  Urban

Aleksandra  Opalińska

Emilia Butkiewicz

Konrad Witowski

Weronika Kolańska

Kornelia Zimna

IVc

 

 

 

 

 

 

IVb

IVb

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z przyrody

Katarzyna Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

Izabela Sidelnik

 6

Cyprian Skibicki

Ic

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z j. angielskiego

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 7

Dominika Magdziarz

IIIb

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Zuch” z edukacji

Monika Rogalska

 8

Estera Musiał

Ia

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Olimpusek” z edukacji wczesnoszkolnej

Beata Wojnarowska

 9

Hania Urban

Id

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 10

Jakub  Solarczyk

Robert Kowalczyk

Tomasz Krzyżanowski

Dorian Borowski

VIc

VIa

VIc

Vb

I miejsce w powiecie w biegach sztafetowych 4x100

IV miejsce w  województwie w biegach sztafetowych 4x100

Krystyna Jessa

Mirosław Firuta

 11

Jacek Ćwik

IIa

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 12

Jakub Adamski

IIIb

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 13

Julia Miszkurka

IIa

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Drzewo naszych lasów”

Elżbieta Drzewiecka

 14

Karol Biały

VIb

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z j. polskiego

Małgorzata Lewicka

 15

Karol Biały

VIb

Finalista przedmiotowego konkursu z przyrody

Katarzyna Kowalczyk

 16

Karolina Kluczycka

Robert Pietraszko

IIIa

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Zuch” z edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Lewicka

 17

Karolina Pożoga

IIIb

Udział w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego

Monika Rogalska

 18

Klaudia Wińska

Va

Finalistka przedmiotowego konkursu z j. angielskiego

Laureatka sesji  wiosennej i zimowej Olimpus z j. angielskiego

Agnieszka Olejnik

 19

Konrad Witowski

VIa

Laureat przedmiotowego konkursu z przyrody

Katarzyna Kowalczyk

 20

Maciej Niewiadomski

Vb

Laureat przedmiotowego konkursu z przyrody

Katarzyna Kowalczyk

 21

Maja Urban

IVc

Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z j. niemieckiego – sesja wiosenna

Żaneta Radzion

 22

Marcelina Hejman

Ia

II m. w gminnym konkursie pt. „Wiosna bez płomieni”

Beata Wojnarowska

 23

Mateusz Duczmal

IIb

Udział w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego

Urszula Kuliszko

 24

Mateusz Leńczyk

Vb

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”

Irena Baweł

 25

Nela Songin

Ic

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z j. angielskiego

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 26

Patryk Oliasz,

Lidia Milczanowska, Weronika Gawron

Marcel Fałek

VIa

VIa

Va

Va

I m w wojewódzkich eliminacjach

i IX m w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we Włoszczowie

Izabela Sidelnik

 27

Patryk Oliasz

Maksymilian Wójcik

Aszot  Zajączkowski

Marcin Droś

Erwin Łado

Konrad Witowski

Igor Hajdul

VIa

VIb

VIb

Va

VIb

VIa

VIa

III miejsce w powiecie w mini piłki koszykowej

Krystyna Jessa

Mirosław Firuta

 28

Patryk Oliasz

Maksymilian Wójcik

Maciej Wołczek

Aszot Zajączkowski

Marcin Droś

Erwin Łado

VIa

VIb

VIb

VIb

Va

VIb

II miejsce w powiecie w i IV w rejonie w mini piłce siatkowej

Mirosław Firuta

 29

Patrycja Abramowicz

VIc

VII miejsce w Finale Wojewódzkim w pchnięciu kulą

Mirosław Firuta

 30

Robert Kowalczyk

VIa

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Ewa Woźniak – Burzawa

 31

Szymon Gajda

Jacek Ćwik

Hanna Łuczak

IIa

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z edukacji wczesnoszkolnej

Elżbieta Drzewiecka

 32

Teatr „Trzech serc”

II-VI

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „XXV Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełkowych”

Małgorzata Krukowska

Maria Giedrowicz

Agnieszka Rezlerska

 33

Tomasz Krzyżanowski

VIc

II miejsce w Finale Wojewódzkim w biegu na 60m

IV miejsce w Finale Wojewódzkim w pchnięciu kulą

Krystyna Jessa

 

Mirosław Firuta

 34

Tymoteusz Skibicki

IIIb

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Leon” z j. angielskiego

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z j. angielskiego

Marlena Zielińska

 35

Wiktoria Kamińska

VIa

III m w gminnym konkursie pt. „Wielkanocny baranek”

Beata Wojnarowska

 36

Zuzanna Badura

VIc

Finalistka konkursu przedmiotowego z matematyki

Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z matematyki

Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie  „Kangur  Matematyczny”

Ewa Woźniak - Burzawa

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015  semestr I

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

1

Wińska Klaudia

Va

Finalistka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego

A Olejnik

 2

Fałęk Marcel
Bielecki Oskar
Patryk Oliasz

Va
IVc
VIa

Lubuski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym "W Europie jeździmy bezpiecznie" Awans do finału wojewódzkiego

I. Sidelnik

3

Kostek Adrian

VIc

Finalista konkursu przedmiotowego z języka angielskiego

A. Olejnik

4

Janusz Wanessa

VIc

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Las w prosie i poezji"

B. Cisek

5

Chwieszczennik Julia

IIIb

Konkurs recytatorski, konkurs poezji religijnej II miejsce etap powiatowy

M. Krukowska

6

Pożoga Karolina

IIIb

Konkurs recytatorski "Las w prozie i poezji" II miejsce etap powiatowy

M. Rogalska

7

Adamski Jakub

IIIb

Laureat konkursu ogólnopolskiego "Leon"

M. Zielińska

8

Skibiski Tymoteusz

IIIb

Laureat konkursu ogólnopolskiego "Leon"

M. Zielińska

9

Mrowiec Nikola Kowalska Pola
Magdziarz Dominika
Chwieszczennik Julia
Aleksandrowicz Kinga
Niemców Fabian
Warcholak Weronika
Zieliński Korneliusz
Skiert Anna
Krzak Julia
Dudek Martyna
Przedpełska Wiktoria
Szymaniec Katarzyna
Grabowa Patrycja
Korsak Aleksandra
Grossman Jakub
Antosz Sara
Buczek Maciej
Butkiewicz Aurelia
Dziobak Emilia
Jurczak Wiktoria
Korostylew Nastia
Lewicka Julia
Łunkiewicz Klaudia
Musiał Justyna
Pawłowska Weronika
Twardowska Patrycja
Witkowski Hubert
Kowalski Jakub
Witczak Amelia
Stochmiał Malwina

 

XXV Spotkanie grup kolędowych i jasełkowych - Awans do konkursu wojewódzkiego

M. Krukowska

10

Biały Karol

VIb

Finalista konkursu przedmiotowego z przyrody

K. Kowalczyk

11

Biały Karol
Nowak Sebastian
Salamon Michał
Wołczek Maciej
Wójcik Maksymilian
Zajączkowski Aszot

VIb

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej

M. Firuta

12.

Łado Erwin
Nowak Sebastian
Wójcik Maksymilian
Zajączkowski Aszot

VIb

III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w piłce koszykowej

M. Firuta

13.

Wilkowska Wiktoria

Ic

Wyróżnienie na szopkę bożonarodzeniową.

R. Binek

14.

Wilkowska Wiktoria

Ic

Wyróżnienie w środowiskowym konkursie plastycznym pt. "Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia"

R. Binek

15.

Guglas Marcelina

IIb

III miejsce w lubskim konkursie plastycznym "Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe"

U. Kuliszko

16.

Duczmal Mateusz

IIb

Udział w rejonowym konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji"

U. Kuliszko

17.

Karolina Kluczycka

IIIa

Laureat Ogólnopolskiego Tesu Ortograficznego

M. Lewicka

18.

Musiał Justyna

IVc

Tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus sesja jesienna

Ż. Radzion

19.

Bereżnicki Kacper
Tomiałowicz Dawid
Milczanowski Szymon

IVc

I miejsce w MIkołajkowym Turnieju Minisiatkówki chłopców kl IV

M. Firuta

20.

Pażdzierski Bartosz

VIa

Finalista konkursu przedmiotowego z Histori i Społęczeństwa

J. Gebułtowicz

21.

Niewiadosmki Maciej

 

Finalista konkursu przedmiotpwego z przyrody

K. Kowalczyk

22.

Konrad Witowski

VIa

Finalista konkursu przedmiotowego z przyrody

K. Kowalczyk

23

Konrad Witowski

VIa

Indywidualne I miejsce w konkursie "Poznajemy las"

K. Kowalczyk

24

Konrad Witowski
Karol Biały
Maksymilian Wójcik

VIa
VIb
VIB

Drużynowe I miejsce w konkursie "Poznajemy las"

K. Kowalczyk

25

Urban Maja

IVc

Tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus sesja jesienna

Ż. Radzion

26

Zuzanna Król

VIc

Finalista konkursu przedmiotowego z matematyki

E. Woźniak - Burzawa

 

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Lp.

Imię i Nazwisko ucznia

Klasa

Rodzaj osiągnięcia

Opiekun

1

Jakub Grossman

IIIc

Wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim

Małgorzata Mielcarek

 

Julia Krzak

IIIc

II miejsce w wojewódzkich rozgrywkach w tenisie stołowym

Opiekun z zewnątrz

3

Kornelia Zimna

IIIb

I miejsce w konkursie wiedzy „Omnibusek”

Beata Wojnarowska

4

Julia Waszak

Ia

Wyróżnienie w rejonowym konkursie recytatorskim

Elżbieta Drzewiecka

5

Kamil Łanda

Hanna Łuczak

Ia

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Taaka ryba”

Elżbieta Drzewiecka

6

Jacek Ćwik

Szymon Gajda

Błażej Wojciechowski

Ia

Laureaci w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego OLIMPUSEK

Marlena Zielińska

7

Julia Bielecka

Ia

Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Children’s Day around the World z CzuCzu i National Geographie Odkrywca

Marlena Zielońska

Elżbieta Dzwiecka

8

Gajewski Kacper

Duczmal Mateusz

Ib

III miejsce wkonkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Urszula Kuliszko

9

Kochanowski Szymon

Ib

Wyróżnienie w konkursie nanajpiękniejszą palmę wielkanocną

Urszula Kuliszko

10

Guglas Marcelina

Ib

Imiejsce w konkursie „Omnibusek”

Urszula Kuliszko

11

Duczmal Mateusz

Ib

III miejsce w konkursie „Omnibusek”

Urszula Kuliszko

12.

Kluczycka Karolina

IIa

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym

Małgorzata Lewicka

13.

Czerniak Weronika

IIa

Wyróżnienie w Konkursie czytelniczym Biblioteki Miejskiej

Małgorzata Lewicka

14.

Sara Rudzis

IVa

 

Laureatka ogólnopolskiej olimpiady z matematyki „Olimpus”

Ewa Woźniak - Burzawa

15.

Grabowiecki Bartosz

Patryk Oliasz

Jakub Kret

IVb

Va

VIb

IV miejsce w Konkursie BRD „W Europie jeździmy bezpiecznie”

 

Izabela Sidelnik

16.

Patryk Oliasz

Bartosz Twardowski

Jakub Kret

Va

VIb

VIc

II miejsce w wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Izabela Sidelnik

17.

Mateusz Leńczuk

Maksymilian Wójcik

IVb

Vb

Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”

Irena Baweł

18.

Aleksandra Kupisz

IVb

Laureat konkursu plastycznego „Klio”

Joanna Burzawa

19.

Robert Kowalczyk

Va

Laureat (3miejsce w Polsce) Olimpus - matematyka

Ewa Woźniak – Burzawa

20.

Robert Kowalczyk

Lidia Milczanowska

Va

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”

Ewa Woźniak – Burzawa

21.

Kidia Milczanowska

Amelia Witczak

Emilia Fordon

Ewa Giedrowicz

Wiktoria Zygowska

Kamila Jurczak

Va

GRAND PRIX – I Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Maria Giedrowicz

22.

Igor Hajdul

Kowalczyk Robert

Oliasz Patryk

Michał Salamon

Aszot Zajączkowski

Morawski Norbert

Marcin Ksiuk

Va

Va

Va

Vb

Vb

VIa

VIb

III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Mirosław Firuta

23.

Robert Kowalczyk

Norbert Morawski

Marcin Ksiuk

Michał Browczukowski

Va

VIa

VIa

VIc

II miejsce w Powiatowej Olipiadzie Młodzieży w Czwórboju L.A.

Krystyna Jessa

Mirosław Firuta

24.

Abramowicz Patrycja

Vc

II miejsce w powiatowym Konkursie Poezji Kresowej

Bożena Cisek

25.

Norbert Morawski

VIa

I miejsce w finale lekkoatletyki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży dzieci starsze – pchnięcie kulą

Mirosław Firuta

26.

Norbert Morawski

VIa

III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w biegu na dystansie 300m

Mirosław Firuta

27.

Maciej Olejnik

VIb

Laureat konkursu przyrodniczego

Katarzyna Kowalczyk

28.

Wiktoria Pala

VIb

Finalistka konkursu przyrodniczego

Katarzyna Kowalczyk

29.

Krzysztof Grossmann

VIb

II miejsce w ogólnopolskim konkursie religijnym „Świadkowie wiary”

Małgorzata Krukowska

30.

Kowalczyk Karolina

Olejnik Maciej

VIb

Rejonowy konkurs matematyczny

Ewa Woźniak – Burzawa

31.

Grabowa Martyna

VIb

Rejonowy konkurs historyczny

Joanna Burzawa

32.

Maciej Olejnik

VIb

Rejonowy konkurs polonistyczny

Joanna Burzawa

33.

Marcin Ksiuk

VIb

IV miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w biegu na 1000m

 

34.

Zachariasz Kowalski

VIc

Laureat Konkursu Przedmiotowego z Historii i Społeczeństwa

Joanna Burzawa

35.

Zachariasz Kowalski

VIc

Laureat Konkursu Przedmiotowego z Przyrody

Izabela Sidelinik

36.

Zachariasz Kowalski

VIc

Finalista Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Bożena Cisek

37.

Nazaruk Malwina

Wójcicka Katarzyna

VIc

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce koszykowej dziewcząt

Krystyna Jessa

38.

Putrym Wojciech

Czerniawski Piotr

Zajączkowski Fabian

Browczukowski Michał

VIc

III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej chłopców

Mirosław Firuta

Krystyna Jessa

39.

Browczukowski Michał

VIc

Im w biegu na 30m w I Noworocznym Mitingu Lekkoatletycznym w Żarach

I m w biegu na 60m w zawodach L.A w Cottbus

IIm Powiatowa Olimpiada Młodzieży – bieg na 60m

Osoba z zewnątrz

40.

Zajączkowski Fabian

VIc

II miejsce Powiatowa Olimpiada Młodzieży – rzut piłeczką palantową

Krystyna Jessa

41.

Czerniawski Piotr

VIc

Laureat ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Niemieckiego „Olimpus”

Julita Miszkurka

 

 

W roku szkolnym 2012/2013

Nazwisko i imię (nazwa grupy)

Klasa

Osiągnięcie

Opiekun

Maksymilian Wójcik
Dawid Klimiński
IVb
VIa
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" Irena Baweł
Gabriela Demków
Maciej Niewiadomski
Aleksandra Opalińska
Wiktoria Mikorska
IIIb
IIIb
IIIa
IIIa
Tytył eksperta ortografii w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym dla klas I-III Małgorzata Lewicka
Pożoga Karolina
Adamski Jakub
Ib
Ib
Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek Manika Rogalska
       
Magdziarz Dominika
Kowalska Pola
Buś Michał
Ib
Ib
Ib
Laureaci w Ogólnopolskim Konkursie z edukacji wczesnoszkolnej "Zuch" Monika Rogalska
Dominik Nikrewicz.
Jakub Kret
Patryk Oliasz
VIb
Vc
IVa
I m w powiatowym turnieju BRD IV m w Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju BwRD
 
I. Sidelnik
Jakub Kret
 Dominik Nikrewicz
Patryk Oliasz
Vc
VIb
IVa
I miejsce w Finale X edycji konkursu BRD
"W Europie jeździmy bezpiecznie"
I. Sidelnik
Zachariasz Kowalski Vc Laureat konkursu przedmiotowego z historii i społeczeństwa J. Burzawa
Michał Białek IIa III miejsce w zawodach KATA Corbus  

Opalińska Aleksandra

IIIa

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego

M. Lewicka

E. Drzewiecka

Mikorska Wiktoria

IIIa

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego

M. Lewicka

E. Drzewiecka

Demków Gabriela

IIIb

13 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym

M. Lewicka

U. Kuliszko

Niewiadomski Maciej

IIIb

14 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym

M. Lewicka

U. Kuliszko

Bednarczyk Paulina

Aleksandrowicz Karolina

Pietrow Julia

Witkowska Wiktoria

Duszyńska Edyta

VIb

Wyróżnienie w V wojewódzkim Festiwalu Piosenki Country/Ludowej

M. Giedrowicz

Kowalski Zachariasz

Vc

Awans do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Awans do wojewódzkiego etapu konkursu z historii

J. Burzawa

 

  

J. Burzawa

 

Kowalczyk Marcelina

VIb

Awans do wojewódzkiego etapu konkursu z przyrody

III miejsce w rejonowym konkursie „Poznajemy las”

K. Kowalczyk

 
K. Kowalczyk

Witczak Amelia

Kret Jakub

Nikrewicz Dominik

IVa

Vc

VIb

Awans do finału Lubuskiego Konkursu BRD „W Europie jeździmy bezpiecznie”

I.     Sidelnik

Różnicki Patryk

Bednarczyk Kamil

Cimek Amadeusz

Leśniowski Przemysław

Łokaj Adrian

Putrym Grzegorz

Szefner Maciej

Giedrowicz Robert

Sołtys Rafał

Nikrewicz Dominik

Kasperski Krystian

Vb

VIa

VIa

VIa

VIa

VIa

VIa

VIb

VIb

VIb

VIc

I miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Minisiatkówce Chłopców

M. Firuta

Kasperski Krystian

VIc

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych

I miejsce w Lubuskim Maratonie w kategorii szkół podstawowych na 1000 m

M. Firuta

 

 
M. Firuta

Teatr „Trzech serc”

III-VI

Wyróżnienie w powiatowym przeglądzie grup jasełkowych i kolędniczych

M. Krukowska, M. Giedrowicz

Olejnik Maciej

Vb

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

K. Kowalczyk

 
E. Woźniak-Burzawa

Twardowski Bartosz

Vb

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

K. Kowalczyk

Rudziewicz Nikola

Vc

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

I. Sidelnik

Kowalczyk Karolina

Vb

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

E. Woźniak-Burzawa

Bednarczyk Kamil

VIa

Udział w rejonowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Udział w rejonowym konkursie z historii

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

J. Burzawa

 
 

J. Burzawa

 
I. Baweł

Klimiński Dawid

VIa

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

I. Baweł

Duszyńska Edyta

VIb

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

III miejsce w rejonowym konkursie „Poznajemy las”

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

K. Kowalczyk

 
K. Kowalczyk

 
E. Woźniak

Giedrowicz Robert

VIb

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

III miejsce w rejonowym konkursie „Poznajemy las”

K. Kowalczyk

 

K. Kowalczyk

Słomka Grażyna

VIb

Udział w rejonowym konkursie z przyrody

K. Kowalczyk

Woźniak Bartosz

VIb

Udział w rejonowym konkursie z matematyki

E. Woźniak

Grabowiecki Bartłomiej

IIIb

II miejsce w rejonowym konkursie recytatorskim „Las w prozie i poezji”

Wyróżnienie w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

U. Kuliszko

 

 U. Kuliszko

Pożoga Karolina

Ib

Udział w rejonowym konkursie recytatorskim „Las w prozie i poezji”

M. Rogalska

Szefner Maciej

VIa

Wyróżnienie w rejonowym konkursie „Las w prozie i poezji”

B. Cisek

Mydłowska Jaśmina

Ib

I miejsce w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

M. Rogalska

Mydłowski Hubert

VIc

I miejsce w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

B. Wojnarowska

Skibicki Tymoteusz

Ib

II miejsce w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

M. Rogalska

Kluczycka Karolina

Ia

III miejsce w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

M. Lewicka

Nowak Wiktoria

Ia

Wyróżnienie w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

M. Lewicka

Piesik Maciej

Ia

Wyróżnienie w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

M. Lewicka

Sarlińska Julia

IIc

Wyróżnienie w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

R. Binek

Mostowska Oliwia

IIIa

Wyróżnienie w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową

E. Drzewiecka

Duczmal Monika

IIb

I miejsce w gminnym konkursie „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”

B. Wojnarowska

Troczyńska Zofia

IIIa

II miejsce w gminnym konkursie „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”

E. Drzewiecka

Binek Jeremiasz

IIb

III miejsce w gminnym konkursie „Tradycje świąt Bożego Narodzenia”

B. Wojnarowska

Rudziewicz Dominika

VIa

II miejsce w gminnym konkursie „Liga Języka Niemieckiego”

Ż. Radzion

 

W roku szkolnym 2011/2012

Lp.

Osiągnięcie

Uczniowie

Opiekun

1

I,II i III miejsce w konkursie recytatorskim „Las w prozie i poezji”

Karolina Kluwak
Czerniawska Emilia
Maciej Szefner

Urszula Kuliszko
Joanna Gebułtowicz

2

I, II miejsce i Wyróżnienia w konkursie na szopkę bożonarodzeniową

Sylwia Przybyło
Wanessa Janusz
Białonowicz Patryk
Siemianów Erwin
Niewiadomski Maciej
Julia Wawrzysiuk

Elżbieta Drzewiecka
Monika Rogalska
Urszula Kuliszko

3

Wyróżnienie w Lubskim konkursie plastycznym „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe”

Kupisz Aleksandra

Urszula Kuliszko

4

Wyróżnienie w XXII Spotkaniach Grup Jasełkowych

Koło Teatralne „Trzech serc”

Małgorzata Krukowska

5

II miejsce w powiatowej Olimpiadzie młodzieży w mini piłce siatkowej „4” chłopców

Mateusz Bondarenko
Robert Giedrowicz
Rafał Sołtys
Dominik Niklewicz
Amadeusz Cimek
Adrian Łokaj

Mirosław Firuta

6

12 i 14 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego Olimpus

Michał Draguła
Marcelina Kowalczyk

Julita Miszkurka

7

Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego „Der Die Das Kenner”

Marcelina Kowalczyk
Rudziewicz Dominika
Joanna Opalińska

Julita Miszkurka

8

13 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z matematyki Olimpu

Bartosz Woźniak

Ewa Woźniak - Burzawa

9

Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Country/ Ludowej

Zespół muzyczny

Maria Giedrowicz

10

Kwalifikacja do konkursu rejonowego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

Kamil Bednarczyk
Jakub Myśliwy
Zachariasz Kowalski

Joanna Gebułtowicz

11

II miejsce w etapie rejonowym w konkursie „W Europie jeździmy bezpiecznie”, awans do etapu wojewódzkiego

Jakub Kret
Amadeusz Cimek
Mateusz Bondarenko

Izabela Sidelnik

12

I miejsce w gminnym konkursie plastycznym „Tradycje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia”

Kacper Krukar

Beata Wojnarowska

13

I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim poezji religijnej

Maciej Szefner

Małgorzata Krukowska

14

12 i 15 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Polskiego „Multitest”

Czerniawski Piotr
Maciej Szefner
Kacper Radzion
Kowalski Zachariasz

Małgorzata Lewicka

15

III miejsce w indywidualnych biegach przełajowych szkół podstawowych dziewcząt w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

Laura Kluczycka

Mirosław Firuta

16

I miejsce i Uczestnicy rejonowego etapu konkursu przyrodniczego

Marcelina Kowalczyk
Maciej Olejnik
Twardowski Bartosz

Joanna Janusz

17

I i III miejsce w konkursie plastycznym „Jan Paweł II”

Kaja Solarczyk

Sara Białooka

Małgorzata Krukowska

18

Udział w rejonowym konkursie przedmiotowym z historii i społeczeństwa

Zachariasz Kowalski

Joanna Gebułtowicz

19

Wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym Poznaję Ojcowiznę Kresową – Orlęta Lwowskie

Magdalena Kuca

Joanna Gebułtowicz

20

Finalista w biegach przełajowych w województwie

Mateusz Bondarenko

Mirosław Firuta

21

Wyróżnienie w eliminacjach rejonowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Awans do etapu powiatowego

Karolina Klukwa
Bartłomiej Grabowiecki

Joanna Gebułtowicz

Urszula Kuliszko

22

III miejsce w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce koszykowej dziewcząt

Urszula Wielgosz
Paulina Borowa
Marcelina Kowalczyk
Julia Pietrow

Rafał Krzywokulski

23

III miejsce w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej „4” dziewcząt

Malwina Nazaruk
Paula Lubowiecka
Marta Antosz
Urszula Wielgosz
Marcelina Kowalczyk
Paulina Bednarczyk
Julia Pietroń
Paulina Borowa
Natalia Sokołowicz
Wiktoria Witkowska

Krystyna Jessa

24

III miejsce w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce koszykowej chłopców

Mateusz Stolarek
Michał Zandecki
Łukasz Turzyński
Robert Droś
Oskar Triczka
Borys Stokłosa
Mateusz Bondarenko

Rafał Krzywokulski

25

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w Tenisie Stołowym chłopców

Mateusz Bondarenko
Łukasz Turzyński

Edyta Potocka

26 III miejsce w Lubuskim Konkursie "W Europie jeździmy bezpiecznie" Jakub Kret IVc
Dominik Nikrewicz Vb
Mateusz Bondarenko VIa
Izabela Sidelnik
27 VII miejsce w Finale  Ogólnopolskiego Turnieju BwRD. Jakub Kret IVc
Błażej Kloc VIa
Mateusz Bondarenko VIa
Izabela Sidelnik

 

 

W roku szkolnym 2010/2011

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży2010/2011
w kategorii Szkół Podstawowych
Puchar 1
Puchar 2

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
Bednarczyk Kamil IVa
Szefner Maciej IVa

IV miejsce w Wojewódzkiej Olompiadzie j. niemieckiego
"Der, die, das Kenner"
Marcin Hermansdorfer

Liga Języka Nimieckiego
I Marcin HermansdorferVIb
II Martyna Nowacka VIa
III Agnieszka Jędrzejewska VIb
VI Eryk DobrzańskiVIb
IX Anna Konopielko VIa
Sandra Pawluczuk VIa

II miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju BRD
Bondarenko Mateusz
Kloc Błażej
Ziółkowski Gracjan

Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
Emilia Czerniawska kl Ic

Awans do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Kat I
1. Karolina Kluwak kl. IIIb
2. Emilia Czerniawska kl. Ic
Kat II
1. Maciej Szefner kl. IVa

IV miejsce w Lubuskim Konkursie BwRD
"W Europie jeździmy bezpiecznie"
Cimek Amadeusz
Bondarenko Mateusz
Ziółkowski Gracjan

Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego w konkursie j. niemieckiego
"Der, die, das Kenner" organizowanym przez PWN.
Marcin Hermansdorfer

Laureaci Konkursu Ogólnopolskiego "Olimpus" - matematyka - sesja zimowa
1.  Marcin Hermansdorfer VIb
2. Martyna Cichowlas VIb

Laureaci Konkursu Ogólnopolskiego "Olimpus" - j.  niemiecki - sesja zimowa.
1. Michał Draguła IVb
2. Paulina Bednarczyk IVb

Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Zima moimi oczami"
Natalia Lewandowska IIb

Uczniowie zakwalifikowani do rejonowego konkursu matematyczno - przyrodniczego.
1. Brygida Pach VIa
2. Martyna Nowacka VIa
3. Wojciech Opaliński VIb
4. Marcin Hermansdorfer VIb
5. Konrad Rutkowski VIb
6. Błażej Kloc Va
7. Mateusz Bondarenko Va
8. Nikoletta Simińska Va
9.Paulina Borowa Vb
10. Oliwier Kłos Vb

II miejsce  w konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji"
Karolina Kluwak IIIb

III miejsce w Konkursie plastycznym na wykonanie szopki Bożonarodzeniowej
Baranowska Julia IIb

II miejsce w konkursie recytatorskim pt. "Las w poezji i prozie"
Szefner Maciej

Wzorowy czytelnik w Bibliotece Miejskiej
Emilia Butkiewicz IIa

Wyróżnienie w konkursie na szopkę Bożonarodzeniową
Oliwia Droś IIb
Natalia Lewandowska IIb
Emilia Butkiewicz IIa
Emilia Fordon IIa

Laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego "Olimpus"
- sesja jesienna
Marcelina Kowalczyk IVb

Wyróżnienie w konkursie plastycznym "ZIma moimi oczami"
Simińska Natalia, Janusz Wanessa IIc

Wyróżnienia w konkursie plastycznym "Chopin - inspiracje" przy LDK
Robert Giedrowicz IVb
Ewa Giedrowicz IIa
Łukasz Chojecki IVa

Wyróżnienie w konkursie plastycznym szopka - organizator OSW w Lubsku
Białooka Sara, Wanessa Janusz.

I miejsce w konkursie plastycznym "Lubsko moja mała ojczyzna" organizator UM Lubsko
Białooka Sara
Gabriela Demków

Nagroda Dyrektora LDK w Lubsku w III Wojewódzkim Festiwalu Muzyki Country
Zespół muzyczny z kl. Va

Wyróżnienie w grupie wiekowej 1-III w gminnym konkursie plastycznym
"Lubsko moja mała ojczyzna"
Nikola Rudzińska IIIc

I miejsce w rankingu drużyn Hufca Żary "Złota gromada zuchowa "Gosiaczki"

III miejsce w III Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lubsku
Gromada zuchowa :Gosiaczki"

V miejsce w Lubuskiej Olipiadzie Młodzieży - Półfinał Mistrzostw
Województw w mini piłce siatkowej "3" chłopców Sulechów 24.02.2011r. o. M. Firuta
M. Bondarenko
W. Mroziński
K. Różnicki
T. Piróg
M. Zajączkowski
S. Gawron
R. Sołtys
D. Nikrewicz

Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego konkursu humanistycznego:
Martyna Nowacka
Marcin Hermansdorfer
Wojciech Opaliński
Agnieszka Jędrzejewska

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym
w Łęknicy (dziewczęta)
J. Jasienowicz, A. Jędrzejewska

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym
w Łęknicy (chłopcy)
M. Bondarenko, M. Kielczyk

I miejsce w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce siatkowej chłopców
M. Bondarenko
W. Mroziński
K. Różnicki
K. Rutkowski
D. Gramatowski
B. Gutkowski
T. Piróg

I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym "Lubsko moje miasto"
Gabriela Demków Ic

II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej "4" dziewcząt
Cichowlas Martyna
Jędrzejewska Agnieszka
Jasienowicz Jowita
Maciak Oktawia
Łokaj Klaudia
Lubowiecka Paula
Konopielko Anna
Dobersztajn Róża
Chwieszczennik Pamela
Kościk Karolina
Ziemba Sylwia

III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej "3" dziewcząt
Lubowiecka Paula
Borowa Paulina
Konopielko Anna
Antosz Marta
Kowalczyk Marcelina
Wielgosz Urszula
Opalińska Joanna
Iwanicka Dominika

III miejsce w Gminnej Olimpiadzie Młodzieży w mini piłce siatkowej "2" dziewcząt
Marcelina Kowalczyk
Nazaruk Malwina
Bednarczyk Paulina
Okołowicz Natalia
Witkowska Wiktoria
Wójcicka Katarzyna

W roku szkolnym 2009/2010

Kolejny raz nasza szkoła otrzymała puchar za wybitne osiągnięcia
w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży 2009/2010
Puchar 1
Puchar 2

I miejsce w GRAND PRIX Lubska w szachach w klasyfikacji
generalnej szkół podstawowych w roku szkolnym 2009/2010
Michał Bondarenko, Mateusz Bondarenko, Mikulski Patryk, Goletz Łukasz, Piasecki Adam, Karolina Kuźmińska, Zamłyński Adrian, Dawid Klimiński op. Milena Wiśniewska zobacz

Laureaci międzyszkolnego konkursu polonistycznego "Dbajmy o piękno naszego języka" organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku.
Paulina Bednarczyk IIIb - I miejsce op. E. Drzewiecka
Marcel Myśliwy IIIa - II miejsce op. U. Kuliszko zobacz

Wysokie miejsca w Otwartych Zawodach Latawcowych o puchar dyrektora Lubskiego Domu Kultury w kategorii latawców skrzynkowych
Bartosz Woźniak IIIb - II miejsce, Paulina Bednarczyk IIIb - III miejsce. zobacz

Sukcesy na Mistrzostwach Lubska w lekkiej atletyce zobacz

I miejsce w finale wojewódzkim
Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
"W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE"

Mateusz Bondarenko, Martyna Cichowlas, Michał Bondarenko
opiekun: mgr Izabela Sidelnik

II miejsce w łącznej klasyfikacji w Powiatowej Olimpiadzie
Młodzieży 2008/2009 w Powiecie Żarskim zobacz

II miejsce w zawodach Powiatowych w mini piłce koszykowej dziewcząt.
(awans do szczebla rejonowego)
A. Dolata, I. Salamon, M. Sykała, P. Duszyńska, M. Cichowlas, M. Specjalska,
A. Sobótkiewicz, K. Ściłba, K. Kuźmińska, A. Jędrzejewska
op. R. Krzywokulski

II miejsce w minisiatkówce chłopców w ramach
Powiatowej Olimpiady Młodzieży 12.01.2010r.
A. Piasecki, P. Rudnik, R. Kluczycki, A. Wojnarowski, G. Pazdan,
B. Mikorski, M. Bondarenko, D. Gramatowski. Op. Rafał Krzywokulski

I miejsce w minisiatkówce dziewcząt w ramach
Powiatowej Olimpiady Młodzieży 11.01.2010r.
M. Sykała, I. Salamon, K. Kuźmińska, M. Kondracka, P. Duszyńska,
A. Sobótkiewicz, M. Specjalska, A. Dolata M. Cichowlas, K. Ściłba
Op. Rafał Krzywokulski

Zespół muzyczny prowadzony przez Marię Giedrowicz zdobył wyróżnienie
na II Wojewódzkim Festiwalu Country i Muzyki Ludowej w Lubsku.
Dagmara Franczak, Daria Franczak, Agnieszka Gawrylczyk, Jowita Jasienowicz, Ola tetera.

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym "Z POLICJĄ BEZPIECZNI"
dla Michała Bondarenko - opiekun mgr Beata Wojnarowska
Organizator: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, PZU Życie S.A., Findacja Contra Crimen.
Pod patronatemLubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

I miejsce w finale konkursu międzyszkolnego klas szóstych "POZNAJMY LAS"

Środowiskowy konkurs "Las w prosie i poezji"
I miejsce Karolina Kluwak IIb, wyróżnienie Karolina KuźmińskaVIa
 

Konkurs Syberia - podróż w nieznane. Historie ocalonych z zesłania.
Nagrodzeni w kategorii plastycznej: Adrian Wojnarowski i Michał Bondarenko-
opiekun mgr Beata Wojnarowska
Organizator: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Zarząd Koła Związku Sybiraków
w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Dyplomy

 

W roku szkolnym 2008/2009

II miejsce w Klasyfikacji Końcowej IMS edycji 2008/2009
w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży
puchar 1
puchar 2

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

1.Marceli Miszkurka

II miejsce w województwie w Lubuskim  Konkursie z Języka Niemieckiego
"Deutchfreund 2008"
organizowanym przez firmę oświatową "Łowcy talentów-Jersz"
W konkursie tylko w naszym województwie brało udział 333 uczniów z 16 szkół. op. mgr Julita Miszkurka

2.Jakub Stankiewicz, Cezary Karpowicz, Eryk Dobrzyński

finaliści wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego turnieju BRD
"W Europie jeździmy bezpiecznie"
Drużyna zajęła wysokie 5 miejsce.
op. mgr Izabela Sidelnik

3.Michał Czerniawski, Mateusz Lewicki II miejsce w konkursie z okazji „90 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę” op. mgr Przemysław Marcinkowski

4.Michał Czerniawski III miejsce w powiecie żarskim w konkursie „Dzieje Oręża Polskiego” op. mgr Przemysław Marcinkowski

ARTYSTYCZNE

5. Maciej Szefner II miejsce w finale konkursu recytatorskiego
"Las w prozie i poezji" op. U. Kliszko

6.Karolina Kuźminska I miejsce finale konkursu recytatorskiego
"Las w prozie i poezji" op. J.Gebułtowicz

7. Maciej Szefner  wyóżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu województwa- Sulechow-2009

 PLASTYCZNE

8.Przemyslaw Łokoj wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym pt.”Powstanie Wielkopolskie” op.mgr Beata Wojnarowska

9. N. Tomiałowicz - IIm, Martyna Fila, A. Jędrzejewska, M. Sykała – wyróżnienie w
powiatowym konkursie plastycznym w Żarach "Pontyfikat Jana Pawła II"op. mgr M. Krukowska

10.F.Kuca,T.Zelazko wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł”

MUZYCZNE

11. 27 DH "KRĄG" - Grand Prix, "Gosiaczki i Marudy" wyróżnienie
w I Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej op. mgr M. Lewicka

 SPORTOWE

12. VI miejsce w  Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
w mini piłce siatkowej "2" dziewcząt – półfinał wojewódzki A.Jędrzejewska, M.Cichowlas, J.Jasienowicz, O.Maciak, R.Dobersztajn, P.Lubowiecka op. K. Jessa

13. VI miejsce w  Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
w mini piłce siatkowej "3" chłopców– półfinał wojewódzki P.Łokaj, C.Karpowicz, D. Czerniecki, A.Wojnarowski, M.Bondarenko, R.Grynienka  op. M. Firuta

14. VI miejsce w  Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
w mini piłce siatkowej "2" chłopców – półfinał wojewódzki  M.Bondarenka, D. Gramatowski, K.Grabowy, A.Zukowski  op. R. Krzywokulski

15. III miejsce w  Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
w LA w biegu na dystansie 60 metrów M. Małyszko op. K. Jessa

16. IV miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w LA w skoku w dal -M. Małyszko op. K. Jessa  

18. Finalistka Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w LA na dystansie 300 metrów -K.Mielcarek  op. K. Jessa 

19. III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w czwórboju dziewcząt  M. Małyszko, K.Mielcarek, M.Sykała, I.Salamon, E.Kasperska, D.Małyszko- op.K.Jessa 

20. IV miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w „5” piłkarskich  chłopców T.Nazaruk, A.Baworowski, M.Czerniawski. J.Drobniak, D.Szrzyński –op. M. Firuta                      

21. III miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży
w mini piłce siatkowej "3" dziewcząt  A.Jędrzejewska, M.Cichowlas, M.Sykała, I.Salamon, P.Duszyńska, M.Specjalska, M.Kondracka, K.Kuzmińska op. K. Jessa

 

W roku szkolnym 2007/2008

Wyróżnienie na podsumowaniu Powiatowej Olimpiady Młodzieży zobacz

Damian Sawron, Kalina Małczyńska, Mateusz Górka, Wojciech Opaliński
Eryk Dobrzański,  Wiktoria Korbik -
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA

Międzynarodowy konkurs "Kangur matematyczny 2008"
Michał Bondarenko kl. IVa - wynik bardzo dobry op. mgr Irena Baweł
Jakub Stankiewicz kl. Vc - wyróżnienie op. mgr Ewa Woźniak - Burzawa

Marcin Kulpa - kl Vb I m. w okręgu w konkursie plastycznym
pt. "Czyste wody - zdrowe ryby". Opiekun mgr Beata Wojnarowska.

Jakub Biały, Jakub Stankiewicz, Hubert Tys - finaliści wojewódzkich
eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Drużyna zajęła V miejsce
w województwie lubuskim.
opiekun: mgr I. Sidelnik
zdjęcia

Aleksandra Giedrowicz kl. VIb - finalistka Wojewódzkiego
konkursu humanistycznego
opiekun: mgr Joanna Gebułtowicz

Wyróżnienie na Harcerskim Festiwalu Piosenki Dawnej
w Słubicach
Drużyna próbna "Krąg" SP-1 Lubsko

Konkurs "Życzenia świąteczne w Europie"
organizator: Klub Europejski Euro-Jedynka
Wyróżnienia: Michał Czerniawski Vb, Emanuela Górka VIb,
Damian Sawron VIb, Jonasz Drobniak Vb

Karolina Ściłba IVa, Jakub Biały Vb, Damian Sawron VIb
Finaliści Wojewódzkiego konkursu BRD
"W Europie jeździmy bezpiecznie"
opiekun: mgr Izabela Sidelnik

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Las w prozie i poezji"
dla Oktawii Maciak IIIb, opiekun R. Binek

III Miejsce w Wojewódzkim Konkursie Młodzieży Szkolnej
w Informatyce. Michał Kaczmarek VIa, Damian Makowiecki VIb
opiekun: mgr Marek Mickiewicz
 

W roku szkolnym 2006/2007

I Miejsce w wojewódzkim konkursie na gazetki szkolne "Gadaninki z Jedynki"-kl. I-III

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim

I miejsce indywidualne i drużynowo w wojewódzkim  turnieju klasyfikacyjnym młodziczek
w tenisie stołowym - Kornela Kireńczuk i Żaneta Koska

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie EKO-PLANETA

Bardzo dobry wynik i wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie "Kangur matematyczny"

I miejsce w Wojewódzkim konkursie informatycznym Maciej Ściłba i Wojciech Olejnik

VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodzieży Szkolnej
w Informatyce Maciej Ściłba i Wojciech Olejnik

I miejsce w rejonie i V miejsce w województwie w konkursie
"W Europie jeździmy bezpiecznie"

II miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym

II miejsce w Konkursie "Najpiękniejsza Pisanka" Łęknica 2007 Damian Fuczyło

Laureat Wojewódzkiego Konkursu "Młodzież przeciw uzależnieniom
i przemocy" Patryk Czyżewski.

I miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym
Krystian Kucharski i Bartosz Śledź

I miejsce w konkursie powiatowym "Poznajmy las" Wojciech Olejnik

Średni wynik punktowy szkoły 26,4 powyżej średniej
okręgu ze sprawdzianu zewnętrznego.
 

W roku szkolnym 2005/2006

Oskar Gawrylczyk, Konrad Gawrylczyk, Maciej Ściłba
VII miejsce w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju o Ruchu drogowym
więcej

Teatr szkolny "Trzy serca" został laureatem finału Wojewódzkiego
 Przeglądu Grup Jasełkowych i kolędowych.

Paula Graczyk - finalistka konkursu matematycznego,
Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur"
Finalistka olimpiady matematycznej.

Adriana Gumienna - finalistka olimpiady przedmiotowej, maksymalny
wynik ze sprawdzianu zewnętrznego.

Damian Fuczyło - bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym "Kangur"

Wojciech Olejnik - laureat olimpiady przyrodniczej

Oskar  Gawrylczyk, Konrad Gawrylczyk, Maciej Ściłba
-VI miejsce w konkursie BRD

Krzysztof Koska, Krystian Kucharski, Kornela Kireńczuk, Żaneta Koska
II miejsce w województwie w tenisie stołowym

Jakub Rygier, Łukasz Marcul, Adam Łokaj, Zbigniew Zatorski,
Kasperski Patryk, Rozmys Patryk, Gniazdo Łukasz
III miejsce w półfinałach mini piłki siatkowej

W roku szkolnym 2004/2005

Adriana Gumienna - finalistka konkursu przyrodniczego,
Mistrzyni ortografii, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"

Paweł Siwek - udział w rejonowym konkursie recytatorskim

Michał Kaczmarek - udział w rejonowym konkursie recytatorskim

Emilia Ossowska - udział w rejonowym konkursie recytatorkim

Karol Szul - wyróżnienie w "Kangurze matematycznym"

Damian Fuczyło - wyróżnienie w "Kangurze matematycznym"

Paula Graczyk - wyróżnienie w "Alfiku matematycznym"

Żaneta Koska - II miejsce w zawodach w tenisie stołowym
I miejsce w konkursie plastycznym pt.: "Przeciw uzależnieniom"

Krzysztof Koska, Bartosz Śledź, Krystian Kucharski
I miejsce w zawodach drużynowych tenisa stołowego
w województwie i I miejsce w rejonie

Kornela Kireńczuk - osiągnięcia w tenisie stołowym na szczeblu
 wojewódzkim oraz ogólnopolskim I miejsce w kategorii
Żaczek (gra indywidualna, debel, drużynowa)

Jakub Niewiadowmski - I miejsce w drużynowych
zawodach tenisa w województwie

Łukasz Dunowski - finalista konkursu polonistycznego

Aleksandra Borodynko - Mistrzyni ortografii

Iwona Suchowiecka - I miejsce w indywidualnych
biegach przełajowych w powiecie

Damian Krokoszyński - II miejsce w indywidualnych biegach
przełajowych w powiecie

Joanna Soja, Katarzyna Chełminiak, Justyna Szczepańska,
 Agata Nalepa, Aleksandra Sobczak, Joanna Danilczuk, Joanna Dragańczuk,
Marcelina Stohnij, Anna Błach - IV miejsce w zawodach rejonowych dziewcząt
 piłce koszykowej w Szprotawie

Adrian Mech - I miejsce w turnieju strzeleckim w kbks

Kornelia Dodek - I miejsce za taniec towarzyski w Okręgu Lubuskim

Katarzyna Chełminiak - I miejsce w skoku w dal
 w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży

Michał Grzebyk - II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym
"Czysta woda - Zdrowe ryby"

Kamila Tarnowska - bardzo dobry wynik w ogólnoipolskim
Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"

Konrad Jędra - wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym popularyzującym
 problematykę obrony cywilnej i krajowego systemu gaśniczego

Karolina Wojnarowska - na szczeblu województwa I miejsce w konkursie
 plastycznym "Młodzież przeciw uzależnieniom"

Marcelina Stochnij - laureatka w ogólnopolskim konkursie
 plastycznym pt. "W krainie czarów"

Adriana Gumienna, Przemysław Horoszkiewicz, Katarzyna Kwiatkowska - wyróżnienie
 w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko Planeta"

Adrian Wojnarowski - II miejsce w rejonowym konkursie
 plastycznym pt. "Młodziesz przeciwko uzależnieniom i przemocy"

Natalia Wójtowicz, Karolina Wojnarowska, Michał Marcul,
Sebastian Kopczyk - wyróżnieni w rejonowym konkursie
 plastycznym pt. " Lubsko - miasto moich marzeń"

Sebastian Kopczyk - I miejsce w Mistrzostwach Polski
 Strefy zachodniej w Karate

Andrea Gargalis - III miejsce w konkursie plastycznym na
szczeblu wojewódzkim pt." Młodzież przeciw uzależnieniom"

Dominika Zankowiczwyróżnienie w rejonowym konkursie
plastycznym pt. "Młodzież przeciwko uzależnieniom i przemocy"

Adriana Gumienna, Łukasz Dunowski, Joanna Soja - udział
w Diecezjalnym Konkursie Eucharystycznym - Zielona Góra

Małgorzata Ławniczak - wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie "Młodziesz przeciw uzależnieniom"

W roku szkolnym 2003/2004

Patryk Kołacki kl. VIc
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego - laureat
(opiekun mgr Irena Nagler )

Patryk Kołacki kl. VIc
bardzo dobry wynik w Międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny"
(opiekun mgr I. Baweł)

Michał Miszczuk VIb, Michał Stefanowicz VIa Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
(opiekun
mgr K. Kowalczyk)

Katarzyna Giedrowicz VIa
finaliskta Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
(opiekun
mgr K. Kowalczyk)
bardzo dobry wynik w Międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny"
(opiekun mgr E. Woźniak-Burzawa)

Martyna Wojciechowska VIc
finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Przyrodniczego
(opiekun
mgr I. Sidelnik)

Agnieszka Szczepańska VIc
finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
(opiekun
mgr A. Olejnik)

Kornela Kireńczuk IIIb
I m. indywidualnie i drużynowo w województwie w tenisie stołowym
(opiekun
mgr S. Malinowski)

Mateusz Rosiński VIb
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Techniki
(opiekun mgr I. Sidelnik)

Łukasz Wiśniewski Vb
Wojewódzki finał Konkursu „ W Europie jeździmy bezpiecznie"
(opiekun mgr I. Sidelnik)

Paula Graczyk IVb
Wojewódzki finał Konkursu "W Europie jeździmy bezpiecznie"
(opiekun mgr I. Sidelnik)
bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny"
(opiekun mgr E. Woźniak-Burzawa)

Małgorzata Opalińska VIa
bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
(opiekun mgr E. Woźniak-Burzawa)

Łukasz Dunowski Vb
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny"
(opiekun
mgr I.Baweł)

Justyna Kordas Ia
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom"
(opiekun
p. E. Jeleniewska)

Jakub Chęciński Vb
laureat Wojewódzkiego Konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom"
(opiekun
mgr B.Cisek)

Michał Grzebyk Va
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyroda moich okolic"
(opiekun
mgr B. Wojnarowska)

Albert Iwanicki Ia
Klaudia Pawliczuk Ic
Laureaci II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Podróż po piękny uśmiech"
(opiekun p. E. Jeleniewska)
(opiekun mgr B. Wojnarowska)

Wojciech Boberda
Finał woj. „W Europie jeździmy bezpiecznie"
(opiekun
mgr I. Sidelnik)

Anna Blach Vb
 Paweł Orzechowski VIb
 
Mateusz Landa VIb
I m w Mistrzostwach Województwa Oyama Karate
(opiekun
mgr Z. Tomiałowicz)

Dawid Haściło VIa
 
Dawid Browczukowski VIb
 
Iwona Suchowiecka Vc
Finał Wojewódzki indywidualnych biegów przełajowych
(opiekunowie mgr A. Walczak, mgr Z. Tomiałowicz)

Jakub Niewiadomski IVb
finał wojewódzki w tenisie stołowym
(opiekun
mgr S. Malinowski)

Mateusz Maconko VIa
Katarzyna Chełminiak Va
Finał wojewódzki w L A
( opiekun mgr Z. Tomiałowicz)

Igor Kireńczuk VIb
 
Bartosz Lech VIb
I m Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
(opiekun
p. R. Leśniański)
 

W roku szkolnym 2002/2003

 Laureaci konkursów przedmiotowych

Działa Katarzyna  kl. VI b
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego

                                              
( opiekun mgr Irena Nagler )

 Rutkowski Maciej  kl. VI b 
  II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym
                            ( opiekun mgr Katarzyna Kowalczyk )

Kowalska Natalia  kl. VI b
 III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym

 
                                  ( opiekun mgr Agnieszka Olejnik )

    Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
„ Kangur matematyczny

       Borodynko Aleksandra  kl. IV a 
   Dunowski Łukasz  kl. IV b

  (opiekunowie: mgr Ewa Woźniak - Burzawa, mgr Irena Baweł )

  Wyróżnienia w Ogólnopolskim
 Konkursie Matematycznym „ Alfik ”

Gumienna Adrianna  kl. III a
Graczyk Paula  kl. III b
 Opalińska Małgorzata  kl. V a
 Giedrowicz Katarzyna  kl. V a
 Fałek Aleksandra  kl. VI a
 Fiedler Łukasz  kl. VI a

 ( opiekunowie: Elżbieta Jeleniewska, mgr Beata Wojnarowska,
 mgr Ewa Woźniak - Burzawa )

  Udział w Półfinale Wojewódzkim Konkursu
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Boberda Wojciech  kl. V c
Rutkowski Maciej  kl. VI b
Borodynko Krzysztof  kl. VI b 

 ( opiekun mgr Izabela Sidelnik )

 Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Literackiego
 „ Młodzież przeciw uzależnieniom ”

      Ławniczak Magdalena  kl. VI c
Stackiewicz Anna  kl. VI a

 
( opiekun mgr Beata Kireńczuk )

  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
 „ Kuźnia talentów – twórczość bez granic ”

 Kołacka Klaudia  kl. V c
 ( opiekun mgr Beata Wojnarowska )

        Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
 „ Młodzież przeciw uzależnieniom ”

   Kwiatkowska Katarzyna  kl. III c 
Piasecka Adriana  kl. V b

  ( opiekun mgr Beata Kireńczuk )

  Wyróżnienie  w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym TPD
„ Barwy Ziemi ”

Koska Krzysztof  kl. III c
 ( opiekun Danuta Dzikiewicz )

 Laureaci powiatowego konkursu
 „ Najpiękniejsza pisanka roku 2003 ”

                Jankowska Paulina  kl. II c   ( opiekun Jolanta Kaczan )

         Kozłowski Adam  kl. III c  ( opiekun Danuta Dzikiewicz )

 

 SPORTOWCY

 

 TENIS STOŁOWY – opiekun mgr Stanisław Malinowski

  Lewandowska Agnieszka  kl. VI b
 
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego  
w Tenisie Stołowym w kategorii Młodzików

 Kiszycki Piotr  kl. VI b
 
III miejsce indywidualnie i III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach
Województwa Lubuskiego w Tenisie Stołowym w kategorii Młodzików 
  

 Kireńczuk Kornela  kl. II b
 III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w
Tenisie Stołowym w kategorii Żaczek

 

 KARATE – opiekun mgr Zbigniew Tomiałowicz

 Błach Anna  kl. IV b 
 Kaczmarczyk Artur  kl. IV a
 Orzechowski Paweł  kl. V b 

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Oyama Karate

 

 TANIEC TOWARZYSKI – opiekun Remigiusz Leśniański

  

 Bohonos Paulina  kl. VI a
 Kireńczuk Igor  kl. V b

Lech Bartosz  kl. V b

  I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego

  Dudek Kornelia  kl. III b
  I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tańca Towarzyskiego