SMOK przy SP1 w Lubsku

 

 

Od dnia 1.09.2018 roku na terenie Lubska przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

 

Zajęcia prowadzi Mirosław Firuta we wtorki i czwartki od godz. 15:30 do godz 17:00 w Sali SP1 w Lubsku.

 

Koordynatorem projektu jest p. Marek Gutowski.