Rzecznik Praw Ucznia

 

Katarzyna Kowalczyk

Dnia 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęła KONWENCJĘ
O PRAWACH DZIECKA zobacz

Zadania i rola Rzecznika Praw Dziecka-Ucznia w szkole:

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
- Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
- Propagowanie praw ucznia i dziecka.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie  
   upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
- Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i 
  uszanować prawa innych).
- Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

Sposoby działania Rzecznika:

- Załatwianie indywidualnych skarg.
- Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w 
  szkole. 

Uprawnienia Rzecznika:

- Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w 
  ramach obowiązujących regulaminów.
- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu 
  postępowania.
- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, 
  nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. 

Zadania i zasady działania szkolnego Rzecznika praw ucznia

Jakie masz prawa? o tym przeczytasz w  Ściągawce