Wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasę w szkole

Klasy I-III

Miesiąc

Październik

Listopad

Grudzień

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Razem
Klasa/Zadanie

G

D

J.O

K

G

D

M

K

 G

D

 GG

K

 G

K 

 G

 D

 K

 G

P

 G

 D

K

 P

 
Ia 1 5 2 5                                              

IIa

1 5 5 6                                              
IIb 1 5 3 5                                              
IIc 1 5 3 6                                              

IId

1 5 4 5                                              

IIIa

1 3 3 4                                              
IIIb 1 5 3 5                                              
IIIc 1 4 1 4                                              

IIId

1 4 4 6                                              

 

                                                     

 

                                                     

Legenda
G - Gazetka tematyczna w klasie
D - Dzienniczki ucznia*
Ż - żołędzie, kasztany
K - kolor
M - makulatura
GG - Góra Grosza
CZ - czytelnictwo
F- frekwencja
J.O - dzień języków obcych

Klasy IV-IV

Miesiąc

Październik

Listopad

Grudzień

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Razem

Klasa/zadanie

G

D

J.O

K

G

D

M

K

 G

 D

GG 

K

 G

K

 G

K

 G

P

G D K P

 

IVa

0 3 5 5                                              

IVb

1 2 1 6                                              

Va

1 3 2 5                                              

Vb

1 1 1 5                                              

VIa

0 4 3 4                                              

VIb

1 4 1 5                                              

VIc

1 1 1 6                                              

Legenda
G - Gazetka tematyczna w klasie
D - Dzienniczki ucznia*
Ż - żołędzie, kasztany
K - kolor
M - makulatura
GG - Góra Grosza
P - plakat
J.O - dzień języków obcych