Inspektorem Danych Osobowych w SP-1 Lubsko

 jest Pan Sebastian Banaszak

email: inspektor@cbi24.pl

Klauzula zgody i klauzula informacyjna