Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
na lata 2015-2016
 Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku

Przewodnicząca RR

Daria Badura

Wiceprzewodniczący RR

Maciej Aleksandrowicz

Sekretarz RR

Ryszard Fabiańczyk

Skarbnik RR

Aneta Gawron

 W roku szkolnym 2015-2016

Klasa

Reprezentant Rady Klasowej

Ia

Aleksandra Songin

Ib

Katarzyna Borowa

Ic

Magda Stasik

Id

Daria Badura

IIa

Ryszard Fabiańczyk

IIb

Magdalena Przybylo

IIc

Aleksandra Songin

IId

Agnieszka Oliniak

III a

Aneta Gawron

IIIb

Joanna Kałwak

IVa

Alicja Kluczycka

IVb

Maciej Aleksandrowicz

V a

Marzena Madej

Vb

Elżbieta Wrona

Vc

Bożena Matyja

VIa

Małgorzata  Lubowiecka

VIb

Agnieszka Sowińska

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
w roku szkolnym 2014/2015
Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku

 

Przewodnicząca RR

Daria Badura

Wiceprzewodniczący RR

Maciej Aleksandrowicz

Sekretarz RR

Dariusz Droś

Skarbnik RR

Aneta Gawron

 

Klasa

Reprezentant Rady Klasowej

Ia

Ryszard Fabiańczyk

Ib

Magdalena Przybyła

Ic

Aleksandra Songin

Id

Agnieszka Oliniak

IIa

Aneta Gawron

IIb

Joanna Kałwak

IIIa 

Agnieszka Kret

IIIb

Maciej Aleksandrowicz

   
   

IV a

Marzena Madej

IV b

Barbara Horodyska

IV c 

Renata Jędryczkowska

Va

Małgorzata Lubowiecka

Vb

Marzena Demków

   

VIa

Elżbieta Kamińska

VIb

Dariusz Droś

 VIc

Daria Badura

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
na lata 2013-2015
Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku

 

Przewodnicząca RR

Daria Król

Wiceprzewodniczący RR

Maciej Aleksandrowicz

Sekretarz RR

Dariusz Droś

Skarbnik RR

Aneta Gawron

 

Klasa

Reprezentant Rady Klasowej

Ia

Aneta Gawron

Ib

Michał Kolacki

IIa

Agnieszka Kret

IIb

Maciej Aleksandrowicz

 

 

IIIa

Marzena Madej

IIIb

Elżbieta Wrona

IIIc

Renata Jędryczkowska

IV a

Mariola Borowa

IVb

Marzena Demków

 

 

Va

Elżbieta Kamińska

Vb

Dariusz Droś

Vc

Daria Król

VIa

Emilia Sadowska

VIb

Marzena Grabowa

 VIc

Krzysztof Czerniawski

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
w latach 2011-2013
Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku

 

Przewodnicząca RR

Daria Król

Wiceprzewodniczący RR

Maciej Aleksandrowicz

Sekretarz RR

Dariusz Droś

Skarbnik RR

Joanna  Guzewicz

 

Klasa

Reprezentant Rady Klasowej

Ia

Marzena Madej

Ib

Elżbieta Wrona

Ic

Renata Jędryczkowska

IIa

Karolina Birszel

IIb

Joanna  Guzewicz

IIc

Stanisław Czerniawski

IIIa

Agnieszka Sarnowska

IIIb

Dariusz Droś

IIIc

Daria Król

IV a

Agnieszka Boszko Szczęśniak

IVb

Monika Milewska

IVc

Krzysztof Czerniawski

Va

Grzegorz Szefner

Vb

Maciej Aleksandrowicz

Vc

Daniela Kańczura

VIa

Katarzyna Gawron

VIb

Justyna Mazurek

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2010 / 2011 

Lp.

Klasa

Członek

1.

1 a

Birszel Karolina

2.

1 b

Guzewicz Joanna

3.

1c

Czerniawski Stanisław

4.

2a

Sarnowska Agnieszka

5.

2b

Frenc Małgorzata

6.

2c

Król Daria

7.

3a

Potocka Morawska Angelika

8.

3b

Tomiałowicz Zbigniew

9.

3c

Czerniaski Krzysztof

10.

4a

Szefner Grzegorz

11.

4b

Aleksandrowicz Maciej

12.

4c

Kańczuga Daniela

13.

5a

Tetera Renata

14.

5b

Mazurek Justyna

15.

6a

Małczyński Józef

16.

6b

Pala Lidia

 Skład Prezydium:

 

1.

Przewodniczący

Krzysztof Czarniawski

2.

Zastępca Przewodniczącego

Tetera Renata

3.

Skarbnik

Małczyński Józef

4.

Sekretarz

Gucewicz Joanna

 Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców: 

1.

Przewodniczący

Aleksandrowicz Maciej

2.

Zastępca przewodniczącego

Król Daria

3.

Członek

Mazurek Justyna

 

Rada rodziców rok szkolny 2009/2010

Lp.

Klasa

Członek

1.      

1a

Jankowska Adrian

2.      

1b

Franc Małgorzata

3.      

1c

Król Daria

4.      

2a

Potocka Morawska Angelika

5.      

2b

Sułkowska Dorota

6.      

2c

Czerniaski Krzysztof

7.      

3a

Szefner Grzegorz

8.      

3b

Aleksandrowicz Maciej

9.      

3c

Tołłoczko Agnieszka

10.     

4a

Tetera Renata

11.     

4b

Mazurek Justyna

12   .  

5a

Małczyński Józef

13.  

5b

Cichowlas Elzbieta

14.  

6a

Baranowska Alicja

15.  

6b

Borowa Katarzyna

 

Skład Prezydium:

  1.  

Przewodniczący

Krzysztof Czerniawski

  1.  

Zastępca przewodniczącego

Renata Tetera

  1.  

Skarbnik

Józef Malczynski

  1.  

Sekretarz

Dorota Sulkowska

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

  1.  

Przewodniczący

Katarzyna Borowa

  1.  

Zastępca przewodniczącego

Daria Król

  1.  

Członek

Justyna Mazurek

 

Rada rodziców rok szkolny 2008/2009

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodniczący - Czerniawski Krzysztof
Zastępca przewodniczącego - Kołacki Adam
Skarbnik - Rogowska Agnieszka
Sekretarz - Jankowiak-Mrozińska Małgorzata

 

RADA RODZICÓW
1. Czerniawski Krzysztof
2. Kołacki Andrzej
3. Rogowska Agnieszka
4. Borowa Katarzyna
5. Tys Grażyna
6. Jankowiak-Mrozińska Małgorzata
7. Pieniążek Anita
8. Tołłoczko Agnieszka
9. Bitel Jadwiga
10. Łokaj Aneta
11. Kondracka Elżbieta
12. Błażewicz Ewelina
13. Opaliński Adam
14. Tosza Lucyna
15. Tetera Renata