O NAS

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku to placówka publiczna, która funkcjonuje już sześćdziesiąt lat. Kształci się w niej 375 uczniów w 17 oddziałach. W proces dydaktyczno-wychowawczy zaangażowana jest 28- osobowa kadra pedagogiczna z pełnymi kwalifikacjami, w tym 17 nauczycieli dyplomowanych.  Dyrektorem szkoły jest mgr Elżbieta Haściło- nauczyciel dyplomowany.

    Dbamy o to, by szkoła była dla każdego dziecka przyjazna i bezpieczna. Do dyspozycji mamy piękny, zielony - prawie dwuhektarowy teren, na którym znajdują się boiska, plac zabaw i wielofunkcyjne boisko ”Orlik”.

    W szkolnym programie nauczania zaraz po języku polskim i matematyce czołowe miejsce zajmują języki obce. Rodzice uczniów klas I-III dokonują wyboru języka - angielskiego lub niemieckiego. Od klasy IV dzieci uczą się obu języków.

    Dnia 02.10.2002 podpisaliśmy umowę o współpracy i partnerstwie między   SP-1 Lubsko i Grundschule Forst. W ramach wymiany młodzieży organizujemy atrakcyjne wycieczki i międzynarodowe projekty. Co roku dzieci z obydwu szkół spotykają się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, by wziąć udział w konkursie „ Ekologiczne potyczki”. Współpracujemy również z Schülerfreizeitzentrum z Forst.  Dzięki temu nasi wyróżniający się  uczniowie w  nagrodę  co roku wyjeżdżają na tygodniowy obóz sportowo- rekreacyjny do Forst.  Innym partnerem placówki jest Grundschule  w Wiprze, w której już od 7 lat w  warsztatach muzycznych   uczestniczą nasi uczniowie oraz niepełnosprawne dzieci z Wippry.

Realizujemy także Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół.

          Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w szkolnym teatrze „Trzech serc”, kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych dostosowanych do potrzeb uczniów. Prowadzone są indywidualne zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce. Dzieci biorą udział w wielu konkursach, projektach, programach edukacyjnych, zawodach sportowych oraz akcjach charytatywnych i odnoszą  liczne sukcesy.

          W ofercie naszej szkoły znajduje się także nauka pływania. Zajęcia te odbywają się na pływalni „Wodnik” w Żarach.

         Szkoła współpracuje z Ogrodem Działkowym „Jutrzenka”. Wspólnie realizujemy program edukacyjny „Zielone lekcje- zielona szkoła”.

         Dzieci uczestniczą  w wycieczkach turystycznych, edukacyjnych i dydaktycznych. Realizują alternatywne formy nauczania w ramach „Zielonych szkół”.