PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

SEKRETARZ SZKOŁY
Elżbieta Łaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wysokińska

SPRZĄTACZKI
 Małgorzata Zamrzycka
 Danuta Jaroni
 Grażyna Krukowska

SZATNIARKA
Henryka Kosobucka

KONSERWATORZY
Stanisław Zaród - konserwator