ZAJĘCIA DODATKOWE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pierwsza godzina

Termin

Gab.

Druga godzina

Termin

Gab.

Trzecia godzina

Termin

Gab.

1.        

Baweł Irena

z. wyrównawcze z matematyki kl. Vb

Czwartek 7l

40

k. matematyczne z uczniem zdolnym kl. VIb

Wtorek 8l

40

konsultacje

Środa 8l

40

2.        

Binek  Renata

z. wyrównawcze kl. IIIc

Środa 6l

29

gimnastyka korekcyjna

Piątek 6l

04

Praca z uczniem zdolnym kl. IIIc

Wtorek 5l

29

3.        

Cisek Bożena

z. wyrównawcze z j. polskiego kl. Vb

Wtorek 1l

39

k. j. polskiego z uczniem zdolnym kl. V-VI

Czwartek 8l

39

konsultacje z j. polskiego kl. V-VI

Wtorek 8l

39

4.        

Drzewiecka  Elżbieta

z. wyrównawcze kl. I

Czwartek 4l

25

k. teatralne kl. I-III

Poniedziałek 6l

35

konsultacje

Czwartek 5l

30

5.        

Firuta  Mirosław

z. sportowe – nauka pływania

 

 

z. sportowe – nauka pływania

 

 

SKS

Środa 8-9l

 

6.        

Gebułtowicz Joanna

z. wyrównawcze z j. polskiego kl. Va

Wtorek 7l

44

konsultacje

Środa 7l

44

k. historyczne z uczniem zdolnym kl. IV-VI

Środa 8l

44

7.        

Giedrowicz  Maria

z. opiekuńczo-wychowawcze

 

 

z. werblistów

Środa 7l

 

z. muzyczny

Piątek 7l

 

8.

Haściło Marlena

z. wyrównawcze kl. IIId

Poniedziałek 6l

33

k. j. angielskiego kl. I-III

Wtorek 6l

35

z. Plastyka po angielsku

Czwartek 7l

35

9.        

Kireńczuk  Beata

z. logopedyczne

Poniedziałek 1l

31

z. logopedyczne

Poniedziałek 5l

31

z. logopedyczne

Poniedziałek 6l

31

10.    

Kowalczyk Katarzyna

konsultacje 

Poniedziałek 8l

27

k. przyrodniczo-badawcze kl. IV-VI

Wtorek 7l

27

k. przyrodnicze z uczniem zdolnym kl. IV-VI

Wtorek 8l

27

11.    

Krukowska Małgorzata

k. teatralne

Czwartek 6l

 

k. teatralne

Środa 8l

 

z. wyrównawcze kl. IIb

Wtorek 6l

32

12.    

Kuliszko  Urszula

z. wyrównawcze kl. IIc

Poniedziałek 5l

33

k. artystyczne

Środa 6l

33

konsultacje

Poniedziałek 6l

33

13.    

Lewicka  Małgorzata

z. wyrównawcze  kl. IIa

Wtorek 5l

34

z. korekcyjno-kompensacyjne

Środa 5l

34

konsultacje

Wtorek 6l

34

14.    

Mickiewicz  Marek

gimnastyka korekcyjna

Poniedziałek 1l

04

gimnastyka korekcyjna

Środa 7l

04

k. informatyczne

Wtorek 1l

43

15.    

Mielcarek Małgorzata

z. wyrównawcze kl. IIIb

Poniedziałek 6l

32

k. artystyczne - cheerleaderki

Czwartek 6l

32

Pierwsza pomoc

Poniedziałek 5l

32

16.    

Miszkurka  Julita

konsultacje

Poniedziałek 8l

37

k. j. niemieckiego kl. IV-VI

Piątek 7l

37

z. wyrównawcze

Środa 7l

 

17.    

Olejnik Agnieszka

z. wyrównawcze z j. polskiego kl. IVb

Środa 1l

39

k. j. angielskiego kl. IV-VI

Czwartek 8l

45

konsultacje

Środa 8l

45

18.    

Rezlerska Agnieszka

k. teatralne

Czwartek 6l

 

k. teatralne

Środa 8l

 

k. plastyczne

Wtorek 7l

41

19.    

Rogalska Monika

z. wyrównawcze kl. IId

Piątek 5l

36

k. artystyczne - Marżonetki

Poniedziałek 6l

36

z. logicznego myślenia (innowacja)

Czwartek 6l

36

20.    

Snopkiewicz  Małgorzata

k. sportowe - LOK

 

 

k. miłośników książki kl. IV – VI

Wtorek 7l

 

z. biblioterapii

Czwartek

 

21.    

Wiśniewska  Milena

z. opiekuńczo-wychowawcze

 

 

z. samorządowe

Środa 4 lekcja

 

z. Raz, dwa, trzy – bawię się ja, bawisz się ty.

Środa 5l

15

22.    

Wojnarowska Beata

z. wyrównawcze kl. IIIa

Wtorek 5l

30

k. plastyczne kl. IV-VI

Środa 8l

 

z. arteterapii

Wtorek6l

30

23.    

Woźniak-Burzawa Ewa

k. matematyczne kl. IV

Środa 8l

39

k. matematyczne z uczniem zdolnym kl. VI

Poniedziałek 6l

39

z. Trenuj pamięć i koncentrację!.

Środa 6l

40

24.    

Cisek Bożena

k. j. polskiego kl. Vb

Środa 7l

 

 

 

 

 

 

 

25.    

Gebułtowicz Joanna

k. j. polskiego

Poniedziałek 1l

 

 

 

 

 

 

 

26.    

Sidelnik Izabela

k. rowerowe

Piątek 8l