KADRA PEDAGOGICZNA

Grono Pedagogiczne to dobrze wykwalifikowani

i wykształceni nauczyciele.

Rok szkolny 2018/2019

Nauczanie zintegrowane 
mgr Renata Binek 
mgr Urszula Kuliszko
mgr Małgorzata Mielcarek
mgr Beata Wojnarowska
mgr Milena Wiśniewska
mgr Monika Rogalska
Język polski 
mgr Bożena Cisek
mgr Joanna Gebułtowicz 
mgr Agnieszka Olejnik 
mgr Małgorzata Lewicka
Język niemiecki 
mgr Julita Miszkurka
mgr Jolanta Breszyk
Język angielski
 mgr Agnieszka Olejnik 
mgr Marlena Haściło
Historia
mgr Joanna Gebułtowicz
 
mgr Krzysztof Pisarski
Przyroda
mgr Katarzyna Kowalczyk
Biologia
mgr Marlena Jędrzejewska
mgr Katarzyna Kowalczyk
Chemia
mgr Marlena Jędrzejewska

Doradztwo zawodowe
mgr Milena Wiśniewska
Geografia
mgr Krzysztof Olejnik
 

Fizyka
mgr Ewa Woźniak-Burzawa
Matematyka

mgr Irena Baweł 
mgr Elżbieta Zabłocka
mgr Magdalena Białooka
Zajęcia techniczne
mgr Marek Mickiewicz
Informatyka
mgr Irena Baweł
mgr Elżbieta Zabłocka
mgr Marek Mickiewicz
Muzyka
mgr Maria Giedrowicz 
Plastyka
mgr Beata Wojnarowska
mgr Agnieszka Rezlerska
Wychowanie fizyczne
mgr Mirosław Firuta
mgr Krystyna Jessa
mgr Krzysztof Olejnik 
Religia
mgr Małgorzata Krukowska
mgr Agnieszka Rezlerska
Biblioteka
mgr Małgorzata Snopkiewicz
Świetlica szkolna
mgr Maria Giedrowicz
mgr Milena Wiśniewska
mgr Agnieszka Rezlerska
mgr Aleksandra Mochocka
Pedagog szkolny, logopeda
mgr Beata Kireńczuk
mgr Adriana Zankowicz

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2010/2011

 

Rok szkolny 2008/2009

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2003/2004

Od lewej: Grażyna Kopiej, Jolanta Kaczan, Renata Binek, Elżbieta Haściło, Elżbieta Drzewiecka
Wioleta Znajszła, Ewa Woźniak-Burzawa, Bożena Cisek, Julita Miszkurka, Irena Baweł
Kazimierz Chrobrowski, Elżbieta Jeleniewska, Joanna Marecik, Grażyna Breszyk,
Natalia Dąbrowska, Beata Kireńczuk, Grażyna Szczukowska, Urszula Kuliszko,
Katarzyna Kowalczyk, Beata Wojnarowska, Agnieszka Olejnik, Irena Nagler,
Anna Walczak, Małgorzata Mielcarek, Zbigniew Tomiałowicz

 

Rok szkolny 1995/96

 

 

Rok 1978/79

 

 

Rok szkolny 1972/73