INNOWACJE

Lubsko - moja „mała ojczyzna” - mgr Małgorzata Lewicka

Praca z uczniem zdolnym - Omnibusek - mgr Urszula Kuliszko

Mały mistrz ortografii - mgr Elżbieta Drzewiecka

Grupowe zajęcia wychowawczo - profilaktyczne prowadzone w oparciu o program "Spójrz inaczej" - mgr Beata Kireńczuk

I Ty możesz pomóc - mgr Izabela Sidelnik

Od bajki do bajki - mgr Małgorzata Snopkiewicz

Świat dziecięcych talentów i pasji - Drama na lekcji religii - mgr Małgorzata Krukowska

 

Realizowane w poprzednich latach

Bingo

Czytam więc jestem

Edukacja regionalna w nauczaniu zintegrowanym

Poliglota

Ortografek

Jak pomagać dzieciom z problemami
emocjonalnymi i z rodzin dysfunkcyjnych

Multimedia na katechezie

Prymusek