Program eTwinning – Europejska współpraca szkół

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. W projekcie biorą udział klasy I a i IIb. Koordynatorem projektów w naszej szkole jest Marlena Zielińska.

Projekty realizowane w naszej szkole:

-Let’s celebrate Halloween together

-I made a Christmas Card for you

http://www.etwinning.pl

eTwinning w jedynce