Konsultacje nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nauczyciel Termin
1 I. Baweł Poniedziałek 7 lekcja
2 R. Binek Wtorek 6 lekcja
3 B. Cisek Środa 8 lekcja
4 J. Gebułtowicz Piątek 1 lekcja
5 M. Haściło Czwartek 8 lekcja
6 K. Kowalczyk Środa 9 lekcja
7 M. Lewicka Piątek 7 lekcja
8 J. Miszkurka Piątek 6 lekcja
9 O. Agnieszka Poniedziałek 7 lekcja
10 J. Breszyk Piątek 8 lekcja