DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Haściło


Zastępca dyrektora mgr Ewa Woźniak - Burzawa