Jak zmieniała się szkoła.


1955/56 – została powołana Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku przy ul. Szkolnej
• w budynku wyremontowano tylko pierwsze i drugie piętro
• w szkole uczyło się 340 uczniów


1956/57 - przeprowadzono kapitalny remont parteru
1960/61 - rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ulicy Strzeleckiej
1962/63 - 16.X uroczyste otwarcie nowej szkoły , nadano jej imię Janusza Korczaka
1963/64 - powstaje pracownia zajęć praktycznych
- otworzono świetlica z dożywianiem
- wybudowano schody do szkoły
- posadzono 120 drzew,200 krzewów róż i 60 innych krzewów ( w czynie społecznym pracowali Kazimierz Ligocki i Zdzisław Zarzycki)
• w szkole rozpoczęło naukę 900 uczniów i 22 nauczycieli
• odwołane zajęcia z powodu srogiej zimy
• pierwszy magnetofon w szkole
1964/65 - reforma szkolnictwa , ośmioklasowa szkoła podstawowa
• hodowano króliki i zajmowano się pszczelarstwem
• wybudowano boisko do piłki ręcznej
W październiku 1966r. po ciężkiej chorobie umiera kierownik szkoły S.Rudziński.

 


1966/67 - Centrala Zaopatrzenia Szkół wyposaża sale lekcyjne w meble i pomoce naukowe
• nowoczesne gabinety, biologii, chemii, fizyki
• zapoczątkowano zbieractwo eksponatów do gabinetu historii
1972 – 84 - reforma oświaty, utworzenie zbiorczych szkół gminnych
1973/74 - powstała gazetka ścienna „Nasza Trybuna”
- rozpoczął działanie zespół werblistów – fanfarzystów opiekun Kazimierz Skindzier
- w szkole odbyła się Wojewódzka Konferencja Prasowa
1976/77 - powstają ścieżki zdrowia, lodowisko
1977/78 - powstają korty tenisowe – zasłużonym budowniczym był Jan
Adamski
1983/84 - Sesja Postępu Pedagogicznego - M. Jakowicka z udziałem Wiceministra Oświaty , Wojewody Zielonogórskiego i Kuratora Oświaty
- wybudowano ośrodek ruchu drogowego na terenie szkoły
1984-85 - przestała funkcjonować w nazwie” Zbiorcza Szkoła Gminna”
W listopadzie 1986 roku przeszedł na emeryturę wieloletni dyrektor szkoły Henryk Siwek.


W lutym 1987 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje K. Chrobrowski
1987/88 - w szkole odbywa się Rejonowa Sesja Postępu Pedagogicznego
1988/89 - szkoła otrzymuje Honorową Odznakę PCK III stopnia
1990/91 - wydano pierwszy numer gazetki szkolnej „Jutrzenka”
- wróciła religia do szkół
1991/92 - przebudowano szatnie
1992/93 - wychodzi pierwszy numer gazetki dla najmłodszych „Gadaninki z jedynki”
- wymiana okien na wschodniej ścianie budynku szkoły
- przyłączenie się do ogólnopolskiego strajku zorganizowanego przez
ZNP
1994/95 - uroczyste obchody czterdziestolecia pracy szkoły
1996/97 - zaczęto odnawiać sukcesywnie wszystkie klasy
- odnowiono bibliotekę szkolna
- w klasach zainstalowano telewizory
1999/2000 –
2000/2001 - sześcioklasowa szkol podstawowa
- modernizacja gabinetów
- przebudowa kotłowni oraz pieca co
- zainstalowano Internet i faks w szkole
- zakupiono nowe ławki i krzesła do klas
- powstała pracownia komputerowa
2002/2003 - sekretariat szkoły wyposażono w komputer
- odnowiono gabinet dyrektora
- szkoła wzbogaciła się o nowe ksero
- pomalowano salę gimnastyczną
2003/2004 – wyremontowano świetlicę szkolna
- naprawiono dach na budynku szkoły
2005/2006 - częściowo odnowiono elewację budynku szkolnego
- utworzono boisko do piłki plażowej
- przebudowano szatnie uczniowskie
- powstałą druga pracowania komputerowa


Rok szkolny 2007/2008

Wyremontowano łazienki przy sali gimnastycznej.
Pomalowano korytarz na III piętrze
Odnowiono gabinety nauczania zintegrowanego.
Doposażono gabinety w pomoce dydaktyczne.
Zmodernizowano sekretariat i pokój nauczycielski.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego doposażono
bibliotekę szkolną w sprzęt komputerowy na kwotę 15 942,42zł.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego doposażono kuchnię na kwotę 24 867,57zł.
Prężnie rozwija się harcerstwo.
Zrealizowano 4 projekty organizacji szkolnych UKS "Jedynka" i harcerzy
sponsorowane przez Urząd Miejski w Lubsku.
Wprowadzono zajęcia dla kl. I-III "Zielone lekcje w ogrodzie"

Rok szkolny 2008/2009

Szkoła przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze
przystąpiła do realizacji projektu Lubuska Szkoła Równych Szans. Nasz projekt
nosi tytuł: "Rozwiń Skrzydła". Budżet projektu to kwota 72tyś. złotych.
Realizujemy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
w gminie Lubsko. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Lubuskiego
Budżet projektu to ok 6tyś. złotych
Realizujemy projekt harcerzy:
- I Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Lubsko 2008
dofinansowany przez Urząd Miejski w Lubsku
Doposażono kuchnię i stołówkę na kwotę 37 007,64zł
Wykonaliśmy remont dachu na sali gimnastycznej i łączniku inwestycja ok. ok 46tyś.
Odnawiamy kolejne gabinety
Powstaje drużyna zuchowa, pozyskaliśmy dwóch nowych instruktorów.

2009/2010

Realizowaliśmy projekty z Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki
Ballensted 2010
Forst 2010
Ponadto projekty finansowane przez Urząd Miejski w Lubsku.
Kontynuujemy program "Zielone lekcje".
Z rządowego programu "Radosna Szkoła"  pozyskaliśmy
kwoty 10000- na doposażenie miejsca zabaw.
Zakończyliśmy remonty. Wszystkie klasy są odnowione.
Doposażono kuchnię na kwotę 24 867,57zł
W okresie wakacji wymieniliśmy 114 okien
zobacz
- inwestycje na 97.500,-

2010/2011

Rozpoczeliśmy budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu
"Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Zdjęcia
http://www.um.lubsko.pl/PL/165/Gminne__inwestycje/
W ramach rządowego programu "Radosna szkoła" zakończyliśmy
 modernizację salki "miejsca zabaw dla dzieci"
zobacz
Wyremontowaliśmy garaże - pozyskano nowy magazyn sportowy.
Wymieniono podłogę w sali gimnastycznej 21 500zł
zobacz
Realizowaliśmy projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki 2011
Ballensted 2011
Forst 2011
Ponadto projekty finansowane przez Urząd Miejski w Lubsku.
Kontynuujemy program "Zielone lekcje".
Przygotowujemy się do przyjęcia sześciolatków. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy
plac zabaw dla najmłodszych -4.800 zł- 04/20011
Otwarcie kompleksu sportowego „Orlik” – 06/2011
Rozpoczęto największa inwestycje w historii placówki
TERMOMODERNIZACJE SZKOLY – 06/2011
Szkoła zdobyła zaszczytne miano „Szkoła Odkrywców Talentów” – 06/2011

2011/2012

Jesteśmy największą szkołą podstawowa w Lubsku – w 17 oddziałach uczy się 366 uczniów.
Otworzyliśmy pilotażowa klasę I dla dzieci sześcioletnich.
Trwa termomodernizacja szkoły.
W całej szkole założyliśmy ciepłą wodę – inwestycja 24.000 zł
Realizujemy projekt „ Zielone lekcje” dla klas I-III
10.02.2012r. - Zakończono termomodernizację szkoły
Realizowaliśmy trzy projekty finansowane przez Urząd Miasta Lubsko
Pierwszy raz w historii szkoły nasi uczniowie wygrali finał wojewódzki Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i zakwalifikowanie się do etapu centralnego gdzie zajęli 7 miejsce

2012/2013

Nadal jesteśmy największą szkołą podstawowa w Lubsku – w 16 oddziałach uczy się 360 uczniów.
Już od dwóch lat w klasach I uczą dzieci sześcioletnich.
Realizujemy projekt „ Zielone lekcje” dla klas I-III i projekty PNWM Euroregion Sprewa Nysa Bóbr
Realizowaliśmy projekty finansowane przez Urząd Miasta Lubsko
Wreszcie udało nam się wyremontować toalety na I piętrze.
Szkoła osiągnęła bardzo dobry wynik ze sprawdzianu szóstoklasistów- jesteśmy w 7 staninie.
Ponownie mamy laureata -tym razem z historii.
Realizowaliśmy projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki 2013
Ballensted 2013
Forst 2013

 

2013/2014

Dobrze rozpoczął się nam nowy rok szkolny.
Wygraliśmy sprzęt komputerowy w Ogólnopolskim Konkursie Kreatywna Klasa
Nadal jesteśmy największą szkołą w Lubsku- w 15 oddziałach uczy się 339 uczniów.
W dalszym ciągu się remontujemy- remont schodów od strony placu apelowego- inwestycja 10.000 zł
W okresie od listopada 2013 do czerwca 2014 roku realizujemy projekt unijny „
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Lubsko- zajęcia na kwotę 72 .000 zł.
Ponownie mamy laureatów -tym razem z historii, przyrody i finalistów z przyrody i j. polskiego
Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec-Realizowaliśmy projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki 2014
Ballensted 2014
Forst 2014
Rozpoczęła się inwestycja na kwotę 124 tyś. zł- przebudowa schodów głównych.


2014/2015
Nadal jesteśmy największą szkołą w Lubsku- w 16 oddziałach uczy się 358 uczniów.
To dobry rok -w klasach pierwszych uczy się 89 uczniów- cztery oddziały.
W dniu 29.09.2014 została zakończona duża inwestycja Remont schodów głównych. Całkowity koszt inwestycji to kwota 124 tysiące złotych.
Wykonawca firma E M E R Ryszard Marciniszyn Żagań. ZOBACZ

Ponownie mamy laureatów -tym razem z przyrody i finalistów z  j. polskiego, historii i j. angielskiego
Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec-Realizowaliśmy projekty z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki 2015
Ballensted 2015
Forst 2015
Doposażyliśmy klasy I-III w sprzęt komputerowy. Wreszcie wymieniliśmy ogrodzenie w szkole.
Utworzyliśmy dodatkowe miejsca parkingowe dla rodziców.

 

2015/2016
Nadal jesteśmy największą szkołą w Lubsku- w 17 oddziałach uczy się 376 uczniów.
To dobry rok -w klasach pierwszych uczy się 81 uczniów- cztery oddziały.
Doposażono pracownie informatyczną w nowe komputery- zakup inwestycyjny na kwotę- 52.898 zł.
Cały czas- dzięki naszym rodzicom- remontujemy klasy,
 by poprawić warunki pracy naszym uczniom. Nasze klasy są coraz piękniejsze i  nowocześniejsze.

Ciągle doposażmy klasopracownie w sprzęt komputerowy. Zakupiliśmy nową tablicę interaktywną
 i projektory multimedialne
.

To  S U P E R  rok – w konkursach przedmiotowych -10 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
 Mamy czterech laureatów- przyroda, historia, j. polski i sześciu  finalistów- matematyka, j. niemiecki, historia, przyroda, j. polski.

Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec-Realizujemy projekty  w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Ekologiczne potyczki 2016
Gorenzen 2016
Wakacyjny wyjazd do Forst 2016

2016/2017
Nadal jesteśmy największą szkołą w Lubsku- w 16 oddziałach uczy się 373 uczniów.
Wyremontowano z budżetu szkoły:
- szatnię i zakupiono szafki dla każdego dziecka,
- wyremontowano gabinety: 41,30,29,
- schody do świetlicy i kuchni.
Zakupiono: meble do gabinetu 33,34
Dzięki sponsorom i rodzicom:
- wyremontowano gabinety: 39 -p.B.Cisek,36- p. M. Wiśniewska, 33-p.U.Kuliszko,
25- p. M. Haściło, p. J. Breszyk,
Zakupiono: meble do gabinetu: 25-- p. M. Haściło, p. J. Breszyk , 29- p. E. Wozniak Burzawa, 36 p. M. Wiśniewska.
Nasze klasy są coraz piękniejsze i nowocześniejsze.
To DOBRY rok – w konkursach przedmiotowych -5 uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.
Mamy 2 laureatów- historia, j. polski i 4 finalistów-, j. niemiecki, historia, przyroda, j. polski.
Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec-Realizujemy projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
Gorenzen 2017
Wakacyjny wyjazd do Forst 2017


 

2017/18
Od 1 września 2017 roku znowu jesteśmy ośmioklasową szkołą podstawową.

Rok szkolny rozpoczęło 376 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach.
Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec:

-Realizujemy projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
-  Gorenzen 2017
- Wakacyjny wyjazd do Forst 2017.

W roku 2017 świętujemy Jubileusz współpracy   z centrum Socjalnym w Forst- to już 15 lat.

Szkoła jest wciąż doposażona:

- w związku z reforma zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 250. 000  zł

- z programu „Aktywna Tablica” zakupiono trzy tablice interaktywne i 5 projektorów- kwota 17.500 zł

- z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa doposażono bibliotekę szkolną na kwotę  15.000 zł

- z programu „Doposażenie gabinetów pielęgniarskich” pozyskano kwotę 6 700 zł

- z Rady Rodziców zakupiono szafki do szatni szkolnej na kwotę 5.000 zł


 2018/2019
- Rok szkolny rozpoczęło 406 uczniów, uczymy się w 20 oddziałach.

Nadal współpracujemy z partnerami z Niemiec:
-Realizujemy projekty w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Euroregion - Sprewa - Nysa - Bóbr
- Gorenzen 2019
- Wakacyjny wyjazd do Forst 2019.

Dbamy o nasza szkolę;
- wyremontowaliśmy klatkę schodowa i korytarz dla najmłodszych,
- z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości na terenie szkoły posadziliśmy 100 krzewów ozdobnych.

-9 listopada o godz. 11:11 z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości - Jedynka uroczyście zaśpiewała hymn państwowy w ramach ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej.

- Polska sto lat temu odzyskał Niepodległość! Z tej okazji uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku bardzo aktywnie włączyli się w działania związane z upamiętnieniem tej wspaniałej rocznicy.
Już w maju br. we współpracy z Urzędem Miasta w Lubsku przygotowano obszerny projekt związany z obchodami Stulecia Polski Niepodległej. Jednym z ważniejszych jego punktów było zorganizowanie uroczystej sesji historycznej, która miała miejsce 9 listopada 2018 roku w sali widowiskowej LDK.
Konferencja odbywała się w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego współpracy partnerskich gmin Lubsko i Masny we Francji. W swoich założeniach program sesji upamiętniał setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, stwarzał okazję do refleksji na temat patriotyzmu oraz podkreślał rolę Francji w naszych dążeniach niepodległościowych.

- Dzięki udziałowi w programie Edukacja Inspiracja wspieranym przez Fundację Szkoła z Klasą i Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC, nasza szkoła właśnie wzbogaciła się o teleskop o naprawdę dużych możliwościach obserwacyjnych. Uczniowie z kółka geograficznego realizujący projekt „Niebo gwiaździste nade mną” właśnie go testują. Koordynator projektu mgr Krzysztof Olejnik.

- Rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Digital Kids- Zaprogramuj misję na Marsa! ! NUTS3 – gorzowski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.
W ramach projektu oprócz szkoleń dla nauczycieli zostaną zakupione następujące sprzęty:
- komputery przenośne,
- tablety,
- roboty,
- drukarki 3D,
- urządzenia WiFi,
- klocki z pakietem edukacyjnym, które po zakończeniu działań projektowych przejdą na własność szkoły. Koordynatorem projektu jest pani Milena Wiśniewska.
- Już drugi rok aktywnie działa Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu SERCE NA DŁONI. Opiekunami wolontariuszy są: p. Milena Wiśniewska, p. Małgorzata Lewicka, p. Maria Giedrowicz, p .Agnieszka Rezlerska
- Realizujemy projekt „Świat technologii” - uczestniczyliśmy w Warsztatach Technologicznych w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Była to podróż do świata technologii , robotów i eksperymentów ,gdzie dzieci miały możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami poprzez wspólną , twórczą zabawę eksperymentowanie. . Koordynatorem projektu jest pani Milena Wiśniewska.